Odměna advokáta, odměna smluvní

Hodnocení kurzu
Délka kurzu70 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Odměna za poskytování právních služeb advokátovi je samozřejmá a zcela běžná věc. Ale jaká má být výše smluvní odměny? To záleží na mnoha faktorech. V této video přednášce se JUDr. Skřipský, Ph.D. z GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, advokátní kancelář, zaměřil na odměnu smluvní, kde je kladen důraz na limity stanovené právními předpisy pro ujednání mezi advokátem a klientem o odměně za právní služby a na povinnosti advokáta vůči klientovi. Zde se dozvíte víc.

 

Obsah video kurzu:

 • Základní právní rámec (advokacie)
 • Další obecně závazné právní předpisy
 • Smluvní odměna obecně
 • Přiměřeně, přiměřeně…a přiměřeně
 • Přiměřeně…a někdy ještě přiměřeněji
 • Advokát ví, že:
 • Záloha na odměnu advokáta
 • Typy smluvní odměny
 • Forma vypořádání odměny
 • Vypořádání při skončení právní služby
 • Nevýhodné podmínky, neoprávněný prospěch
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 1. 10. 2019

O lektorovi

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně a nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Grobelného, tehdy samostatného advokáta. Do roku 1997 kontinuálně vykonával generální koncipientskou praxi a od roku 1998 je advokátem. V roce 1998 taktéž absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně doktorandské studium, které zakončil obhajobou dizertační práce z občanského práva. 

Poskytuje právní služby v rámci generální praxe, zaměřuje se na obchodní právo, včetně práva obchodních společností, poskytuje komplexní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, řešení pohledávek a závazků, včetně aspektů související s insolvenčním řízením a zabývá se též obhajobou v trestních věcech, a to především v oblasti trestných činů souvisejících s podnikáním. Dlouhodobě se věnuje problematice kárné odpovědnosti advokátů, od roku 2002 je členem Kárné komise České advokátní komory, od roku 2017 jejím místopředsedou.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty