Mgr. Jiří Harnach

AK ROWAN LEGAL

Mgr. Jiří Harnach
Mgr. Jiří Harnach je specialistou v oblasti veřejných investic. Mezi další oblasti práva, kterým se Jiří aktivně věnuje, lze zařadit obecně správní právo, právo svobodného přístupu k informacím a legislativní proces. Mgr. Jiří Harnach se rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti novelizací zákona o veřejných zakázkách.

Právní obory

  • veřejné zakázky