Mgr. Libor Zbořil

AK Legalcom

Mgr. Libor Zbořil
Po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se Mgr. Zbořil začal věnovat advokacii.  Jako samostatný advokát působí od roku 1999. Ve své praxi poskytuje komplexní právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky, zejména se specializací na obchodní právo, sportovní právo, právo nemovitostí a trestní právo. V oblasti trestního práva se pak zabývá zejména obhajobami, souvisejících s podnikatelskými a ekonomickými aktivitami. Se svou bohatou právní a soudní praxí je rovněž vyhledávaným expertem v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Právní obory

  • ostatní právní obory