Mgr. Robert Kabát

AK Gřivna a Šmerda

Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je trvale spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda. Aktuálně je doktorandem na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externím spolupracovníkem Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na trestní, obchodní a občanské právo a právo obchodních společností a družstev. Je členem Unie obhájců.

Právní obory

  • trestní právo