Spravedlivý proces v trestním řízení

Přednášející: Mgr. Robert Kabát


490,00 KčCena včetně DPH

Pokud bychom měli ta práva nějak shrnout v jednotlivých kategoriích, tak první požadavek, který pod spravedlivý proces patří, je právo na přístup k soudu v trestním řízení. V trestním řízení má v tomto hlavní význam čl. 40 odst. 1. Listiny, který říká, že jenom soud může rozhodovat o vině a trestu za trestné činy. Pokud jde o úpravu v Úmluvě, tam si potom můžeme z toho v zásadě dovodit základní pravidlo, že každý má právo na to, aby o jeho trestním obvinění bylo rozhodováno před soudem ve spravedlivém procesu. To je základ toho práva na přístup k soudu chápaného formálně. Pokud jde o další kategorii požadavků, tak jsou to požadavky, které jsou v rámci spravedlivého procesu kladeny na soud respektive na soudce. Obecně je můžeme shrnout do tří požadavků. Soud a soudce mají být nezávislí, nestranní a zákonní.


Obsah přednášky je následující:

 • Právní úprava.
 • Článek 36/1 Listiny – právo na přístup k soudu.
 • Článek 6 Úmluvy – právo na spravedlivé řízení.
 • Článek 6/2 a 6/3 Úmluvy -  práva obviněného v trestním řízení.
 • Požadavky na soud a soudce obecně.
 • Obecné požadavky na řízení.
 • Specifická práva obviněného.
 • Rovnost zbraní a řádnost dokazování.
 • Zákaz nepřípustných a opomenutých důkazů.
 • Presumpce neviny, právo na obhajobu a být informován.
Celková délka přednášky je 29 minut.


 • Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:
 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

O lektorovi

Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je trvale spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda. Je členem Unie obhájců.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.