Spravedlivý proces v trestním řízení

Hodnocení kurzu
Délka kurzu29 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Pokud bychom měli ta práva nějak shrnout v jednotlivých kategoriích, tak první požadavek, který pod spravedlivý proces patří, je právo na přístup k soudu v trestním řízení. V trestním řízení má v tomto hlavní význam čl. 40 odst. 1. Listiny, který říká, že jenom soud může rozhodovat o vině a trestu za trestné činy. Pokud jde o úpravu v Úmluvě, tam si potom můžeme z toho v zásadě dovodit základní pravidlo, že každý má právo na to, aby o jeho trestním obvinění bylo rozhodováno před soudem ve spravedlivém procesu. To je základ toho práva na přístup k soudu chápaného formálně. Pokud jde o další kategorii požadavků, tak jsou to požadavky, které jsou v rámci spravedlivého procesu kladeny na soud respektive na soudce. Obecně je můžeme shrnout do tří požadavků. Soud a soudce mají být nezávislí, nestranní a zákonní.


Obsah přednášky je následující:
 

 • Právní úprava.
 • Článek 36/1 Listiny – právo na přístup k soudu.
 • Článek 6 Úmluvy – právo na spravedlivé řízení.
 • Článek 6/2 a 6/3 Úmluvy -  práva obviněného v trestním řízení.
 • Požadavky na soud a soudce obecně.
 • Obecné požadavky na řízení.
 • Specifická práva obviněného.
 • Rovnost zbraní a řádnost dokazování.
 • Zákaz nepřípustných a opomenutých důkazů.
 • Presumpce neviny, právo na obhajobu a být informován.

 

 

 • Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:
 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 10. 8. 2016

O lektorovi

Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je trvale spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda. Aktuálně je doktorandem na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externím spolupracovníkem Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na trestní, obchodní a občanské právo a právo obchodních společností a družstev. Je členem Unie obhájců.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty