Problematika bytového spoluvlastnictví

Hodnocení kurzu
Délka kurzu96 minut
Počet videí5
Test s certifikacíANO
Cena kurzu1 150 Kč s DPH

Popis

Zveme Vás na soubor video přednášek týkajících se důležitých změn bytového spoluvlastnictví. Od 1. ledna 2014 je tato problematika upravena v občanském zákoníku, protože byl zrušen zákon o vlastnictví bytů. Včleněním problematiky bytového spoluvlastnictví do tohoto kodexu došlo k důležitým koncepčním změnám v problematice bytového spoluvlastnictví a Vy byste o nich určitě měli vědět. Jaké jsou výhody bytového spoluvlastnictví oproti obecnému podílovému spoluvlastnictví? Jak postupovat, chcete-li převádět vlastnické právo ke své bytové jednotce a Vaše jednotka vznikla do konce roku 2013? Kdo nese odpovědnost za dluhy při převodu jednotky?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi ve video kurzu, který obsahuje 5 video přednášek o celkové délce 96 minut.
 
Celková cena (série pěti přednášek) je 1150 Kč vč. DPH.

 
 
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 11. 5. 2018

O lektorovi

JUDr. et Mgr.  Pavla  Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 dokončila své doktorské studium zaměřené na autorské právo v architektuře na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany) a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

V období 2012 až 2014 pracovala v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti jako poradní orgán ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva, jehož členové byli přední odborníci na soukromé právo z řad nejen akademiků, ale i praktikujících advokátů, soudců a notářů, a jejím úkolem bylo nezávazně podávat a sjednocovat výklad otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy a předkládat návrhy a doporučení v této oblasti, čímž se snažila pomoci nejen odborné, ale i laické veřejnosti s orientací ve složitých právních otázkách nového soukromého práva. V Komisi se lektorka mimo jiné zaměřovala právě na problematiku bytového spoluvlastnictví. 

Následně se přes evropský projekt věnovala přednáškové činnosti,  v rámci níž přednášela i bytové spoluvlastnictví. Přednášky byly uskutečňovány pro úředníky katastrálních úřadů, Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, celních úřadů, úřadů práce, České národní banky, úřadů správy sociálního zabezpečení, jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 působí v advokacii a zároveň přednáší autorské právo na Českém vysokém učení technickém v Praze.   


Cena včetně DPH: 1 150,00 KčSouvisejíci produkty