Společenství vlastníků jednotek

Hodnocení kurzu
Délka kurzu82 minut
Počet videí3
Test s certifikacíANO
Cena kurzu750 Kč s DPH

Popis

Představujeme Vám soubor přednášek týkajících se problematiky společenství vlastníků jednotek. Ke konci roku 2013 byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a úprava bytového spoluvlastnictví spolu se společenstvím vlastníků jednotek, byla včleněna do zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cílem těchto tří video přednášek je představení změn, které přijetím tohoto kodexu nastaly. Co např. pro praxi znamená, že občanský zákoník zavedl tzv. registrační princip SVJ, protože do konce roku 2013 vznikala SVJ ze zákona. Jaké jsou kupříkladu rozdíly mezi SVJ, spolkem a bytovým družstvem? A jsou zde nějaké výhody mezi SVJ oproti bytovému družstevnictví? Kdo může být kupříkladu členem výboru společenství vlastníků jednotek? Musí to být pouze vlastník jednotky?


Rádi byste se dozvěděli odpovědi na otázky související s touto problematikou? Pak je sada těchto tří video přednášek o celkové délce 82 minut tou nejlepší volbou.
 

Celková cena (série třech přednášek) je 750 Kč vč. DPH.

 

 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 11. 5. 2018

O lektorovi

JUDr. et Mgr.  Pavla  Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 dokončila své doktorské studium zaměřené na autorské právo v architektuře na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany) a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

V období 2012 až 2014 pracovala v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti jako poradní orgán ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva, jehož členové byli přední odborníci na soukromé právo z řad nejen akademiků, ale i praktikujících advokátů, soudců a notářů, a jejím úkolem bylo nezávazně podávat a sjednocovat výklad otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy a předkládat návrhy a doporučení v této oblasti, čímž se snažila pomoci nejen odborné, ale i laické veřejnosti s orientací ve složitých právních otázkách nového soukromého práva. V Komisi se lektorka mimo jiné zaměřovala právě na problematiku bytového spoluvlastnictví. 

Následně se přes evropský projekt věnovala přednáškové činnosti,  v rámci níž přednášela i bytové spoluvlastnictví. Přednášky byly uskutečňovány pro úředníky katastrálních úřadů, Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, celních úřadů, úřadů práce, České národní banky, úřadů správy sociálního zabezpečení, jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 působí v advokacii a zároveň přednáší autorské právo na Českém vysokém učení technickém v Praze.   


Cena včetně DPH: 750,00 KčSouvisejíci produkty