Rodinné právo III - společné jmění manželů, manželské majetkové právo

Hodnocení kurzu
Délka kurzu37 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Společné jmění manželů je jednou z nejproblematičtějších a často i nejcitlivějších oblastí rodinného práva. Jedná se o specifickou formu spoluvlastnictví, která se řídí vlastní úpravou a odlišuje se od spoluvlastnictví obecného. Seznamte se s jejími úskalími v online přednášce bývalé ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové.

Věděli jste, že nový občanský zákoník přináší mimo jiné pozměněnou definici společného jmění manželů (SJM)? Orientujete se v rozdílném pohlížení na podílové spoluvlastnictví (tedy na majetek, který si oba manželé pořídili před uzavřením manželství) a na společné jmění manželů? Nebo ve způsobech, jak je možné do společného jmění manželů získat dary či dědictví? Pokud se chystáte řešit kteroukoli z těchto situací nebo pokud chcete být na jejich vznik připraveni, aktuální přednáška je tu právě pro Vás!

Nová právní úprava zároveň přináší několik paradoxů, při jejichž řešení je vhodné mít alespoň základní orientaci v problematice. Mezi ně patří mimo jiné rozdělení zisků z restituce domu, který do SJM nepatří, debata o použití SJM do obchodní činnosti jednoho z manželů nebo posuzování darů mezi manžely. I na ně se nejnovější videokurz zaměří. Spolu s tím přinese přehled řešení “klasických” situací, jako jsou smluvní úpravy, dluhy, exekuce nebo principy vypořádání SJM při rozvodu.


Co je tedy obsahem přednášky?


 • Vyjasnění pojmů zavedených novým občanským zákoníkem (obvyklé vs. základní vybavení rodinné domácnosti).
 • Paradoxy SJM: Restituce, použití do obchodní činnosti, dary mezi manžely aj.
 • Možnost smluvení režimu SJM odlišného od zákona; odlišný režim daný rozhodnutím soudu.
 • Hospodaření rodinného závodu podle nového občanského zákoníku.
 • Zásady správy majetku v SJM, možnost řešení sporů.
 • Dluhy v manželství, exekuce proti SJM a jejich případné smluvní řešení mezi manžely.
 • Principy možného vypořádání majetku při rozvodu.

Jaké jsou výhody online videokurzů?

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty