Rodinné právo V - nezletilé děti, výchova, styk, střídavá péče

Hodnocení kurzu
Délka kurzu32 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Další videopřednáška ze série o rodinném právu se tentokrát zaměří na výchovu nezletilých dětí, styk s nimi a péči o ně v případě rozvodu manželů nebo sporu partnerů, kteří děti vychovávají v nesezdaném soužití. Průvodkyní po úskalích těchto často poměrně delikátních sporů tak, jak jsou řešeny v novém občanském zákoníku, bude odbornice na rodinné právo a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy JUDr. Daniela Kovářová.

Ve chvíli, kdy takový spor nastane, by rodiče měli vědět, jakými principy je soudní řízení provázeno. Mezi důležitá fakta patří například to, že tento typ řízení je osvobozen od soudních poplatků a každá strana nese náklady svého právního zástupce, že dohoda má  obdobných sporů vždy přednost před zákonem nebo že zákon přiznává dítěti tzv. participační práva, která jsou v rámci přednášky detailně rozebrána.


Které body zahrnuje aktuální přednáška?
 

 • Případy, ve kterých připadá soudní řešení ve vztahu k dětem v úvahu (rozvod, odloučení, spory o výchovu apod.).
 • Průběh soudního jednání.
 • Argumenty, ke kterým soud zpravidla přihlíží/nepřihlíží.
 • Úprava styku s dítětem a formy výchovy, které české právo umožňuje (společná, výlučná a střídavá péče).
 • Současný pohled Ústavního soudu na institut střídavé péče.
 • Práva a povinnosti nezletilých dětí podle nového občanského zákoníku.
 • Otázky výkonu rozhodnutí soudu.

 • Jaké jsou výhody online videokurzů?
   
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

  O lektorovi

  JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

  Jak kurz probíhá?
  Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

  Co vše získám nákupem?
  Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

  Kdy mohu studovat?
  Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

  Jak je kurz zakončen?
  Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

  Jak získám potvrzení o absolvování?
  Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 24. 3. 2016

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty