Rodinné právo I - manželství, partnerství, nesezdané soužití

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Další ze série videopřednášek otevírá oblast, která je pro většinu lidí prakticky nezbytností. Věnuje se totiž aspektům rodinného práva, které se - na rozdíl třeba od práva autorského nebo obchodního - dotknou během života každého z nás.

Řešení právních vztahů v rámci rodiny pomáhá zákon o zvláštních řízeních soudních, který je účinný od začátku roku 2014. Umí ale současné právo dostatečně pracovat třeba s emocionální hodnotou, která je nedílnou součástí rodinných vztahů? A víme, jaká rizika skrývá náš vstup do rodinných vztahů? Na to se pokusí ve svém kurzu odpovědět JUDr. Daniela Kovářová, šéfredaktorka časopisu Rodinné listy.

Videopřednáška věnující se problémům partnerských vztahů je prvním dílem ze série zahrnující veškeré otázky rodinného práva. Sledujte naše online kurzy, další z nich se zaměří například na problematiku rozvodu nebo výchovu nezletilých dětí.

Sezdané manželství, registrované partnerství a nesezdané partnerství v současnosti namísto zákona o rodině upravuje občanský zákoník. Co konkrétně tedy naleznete v první přednášce na toto téma?


Právní zakotvení nesezdaného soužití.
 

  • Doporučení pro nesezdaná soužití (majetkové otázky, bydlení, dědictví apod.).
  • Vznik manželství a manželské povinnosti.
  • Ustanovení upravující uspokojování potřeb rodiny.
  • Povinnosti související s bydlením manželů.
  • Vznik registrovaného partnerství, práva a povinnosti z něj vyplývající.
  • Definice rodiny podle českého právního řádu a řešení sporů v rodině (nový civilní proces, zákon o mediaci apod.).

 


Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.


O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 24. 3. 2019

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty