Rodinné právo VI - domácí násilí

Hodnocení kurzu
Délka kurzu19 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Podle Listiny základních práv a svobod jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, což je reflektováno i v Ústavě České republiky nebo občanském zákoníku. Právě nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ale často porušují agresoři v případech domácího násilí, které je o to nebezpečnější, že je často i svému nejbližšímu okolí naprosto skryté. Jakou právní ochranu poskytuje český právní řád právě proti případům domácího násilí se dozvíte v aktuálním videokurzu, který připravila odbornice na rodinné právo a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Základní definice domácího násilí popisuje šest charakteristických znaků. Zároveň mezi jeho základní znaky patří to, že je skryté svému okolí a že probíhá mezi členy rodiny, kteří žijí pod jednou střechou. Může probíhat na úrovni fyzických útoků, mnohem skrytější podobu ale může mít v rovině psychologické, sexuální nebo v poslední době stále častější ekonomické. Pokud se chcete dozvědět, jak rozpoznat charakteristické znaky domácího násilí a seznámit se s možnostmi jeho řešení, podívejte se na naši videopřednášku.


Co je tedy obsahem přednášky?


  • Charakterictické rysy domácího násilí.
  • Dopady domácího násilí na agresora, na oběť nebo na třetí osoby.
  • Otázka závislosti oběti na agresorovi.
  • Praktické právní kroky proti domácímu násilí.
  • Postup soudu v případě ohlášení domácího násilí.


Jaké jsou výhody online videokurzů?

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty