Právo stavby a věcná břemena

Hodnocení kurzu
Délka kurzu100 minut
Počet videí4
Test s certifikacíANO
Cena kurzu890 Kč s DPH

Popis

Nechcete, aby se stavba stala součástí pozemku? Líbí se Vám chátrající stavba na pěkném místě a chtěli byste ji využít? Nevíte si rady, jak poznat služebnost od reálného břemene? Obrátil se na Vás někdo s prosbou o zřízení věcného břemene k inženýrské síti? Je výhodné sjednat si nezbytnou cestu k domu na základě nájemní smlouvy? Už jste slyšeli o výměnku a nevíte, co to znamená?

Tímto bohatým tématem Vás ve video seriálu, jehož součástí jsou 4 video přednášky, provede JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. z Advokátní kanceláře VOŘÍŠKOVÁ.

 

Obsah video kurzu:

 • Věcná břemena obecně
 • Principy služebnosti
 • Osobní služebnosti 
 • Pozemkové služebnosti
 • Nezbytná cesta
 • Nabytí služebnosti
 • Zánik služebnosti
 • Promlčení služebnosti
 • Obnovený institut práva stavby
 • Definice práva stavby
 • Dočasnost práva stavby
 • Vznik práva stavby
 • Stavební plat
 • Zánik práva stavby
 • Co lze zatížit reálným břemenem?
 • Plnění z reálného břemene
 • Časové omezení reálného břemene
 • Zřízení reálného břemene
 • Výměnek
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 11. 10. 2019

O lektorovi

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 dokončila své doktorské studium zaměřené na autorské právo v architektuře na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany) a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

V období 2012 až 2014 pracovala v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti jako poradní orgán ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva, jehož členové byli přední odborníci na soukromé právo z řad nejen akademiků, ale i praktikujících advokátů, soudců a notářů, a jejím úkolem bylo nezávazně podávat a sjednocovat výklad otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy a předkládat návrhy a doporučení v této oblasti, čímž se snažila pomoci nejen odborné, ale i laické veřejnosti s orientací ve složitých právních otázkách nového soukromého práva. V Komisi se lektorka mimo jiné zaměřovala právě na problematiku bytového spoluvlastnictví. 

Následně se přes evropský projekt věnovala přednáškové činnosti,  v rámci níž přednášela i bytové spoluvlastnictví. Přednášky byly uskutečňovány pro úředníky katastrálních úřadů, Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, celních úřadů, úřadů práce, České národní banky, úřadů správy sociálního zabezpečení, jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 působí v advokacii a zároveň přednáší autorské právo na Českém vysokém učení technickém v Praze.   


Cena včetně DPH: 890,00 KčSouvisejíci produkty