Blockchain

Hodnocení kurzu
Délka kurzu33 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Jaká je historie blockchainu? Jeho praktické využití a výhody? Znáte definici pojmu blockchain? Souvisí s touto tématikou i Bitcoin? Jak se na blockchain díváme z hlediska GDPR

Znáte odpovědi, ale chcete se dozvědět více, nebo jste naopak úplný začátečník? Vydejte se spolu s námi na stopu blockchainu v rámci velmi aktuálního video kurzu, kterým vás provede specialista v oblasti práva informačních technologií  JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

Obsah video kurzu:

  • Úvod a historie blockchainu
  • Definice blockchainu
  • Právní povaha blockchainu
  • Jaká jsou data v záznamech blockchainu?
  • Výhody blockchainu
  • Praktické využití blockchainu
  • Blockchain a GDPR
  • Smart contracts
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 12. 3. 2019

O lektorovi

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
Martin Maisner je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

Právu informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

Martin Maisner má zároveň hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 200 sporů, z nichž řada byla velmi významná jednak z hlediska hodnoty předmětu sporu (10 % sporů nad 100 mil. Kč, 5 % sporů nad 1 mld. Kč), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí.

Mezi další oblasti práva, kterým se Martin aktivně věnuje, lze zařadit sportovní právo a obecně právo závazkové, včetně teorie vyjednávání. V rámci sportovního práva se věnuje primárně řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby a rozhodci. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Legislativní rady českého olympijského výboru, Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner primárně věnuje distančním smlouvám, elektronickému právnímu jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených novou legislativou.

Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách.

Martin je vyhledávaným řečníkem na konferencích a svého výrazného a zajímavého projevu využívá i v pedagogické činnosti. Je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a řádným členem katedry obchodního práva na Západočeské Univerzitě v Plzni.
Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty