Vyživovací povinnost v rodině

Hodnocení kurzu
Délka kurzu30 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, věnující se rozvodům, nezletilým dětem a vypořádání společného jmění manželů, si připravila video kurz, kde se zabývá otázkami týkajících se rodinného práva. Pojďte se dozvědět více informací o výživném mezi manželi, rodiči, dětmi a dalšími příbuznými

Věděli jste, že spor o výživné na nezletilé děti je osvobozen od soudních poplatků? Jak se vůbec výživné vymáhá u soudu? Jaké druhy vyživovacích povinností stanoví občanský zákoník a jak se stanovuje jeho výše

Pokud vás tato problematika zaujala, pak je tento video kurz pro vás tou nejlepší volbou

 

Obsah video kurzu:

  • Druhy vyživovací povinnosti
  • Kritéria soudního rozhodování
  • Výživné na nezletilé dítě
  • Sjednocovací stanovisko NS
  • Výživné mezi manžely
  • Náklady neprovdané matky
  • Menšinové případy
  • Praktická doporučení
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 2. 7. 2019

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty