Dohody mimo pracovní poměr jako flexibilní forma spolupráce

Hodnocení kurzu
Délka kurzu30 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

V této video přednášce si klademe za cíl představit Vám dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako specifické instituty českého pracovního práva. Považujeme rovněž za důležité upozornit na jejich flexibilitu, respektive možnosti flexibilní spolupráce, které tyto dohody pro zaměstnance a za městnavatele nabízí. Protože jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jak z názvu vyplývá, vymezovány především tím, co nejsou, nabízíme v přednášce krátké srovnání jejich obsahu s pracovním poměrem a zejména se pak zaměřujeme na jejich odlišnosti od prací konaných v rámci pracovního poměru.

Obsah video kurzu:

  • Pracovní poměr jako základní pracovněprávní vztah
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako„alternativa“: druhy, znaky, využití, ochrana zaměstnance a daňové konsekvence
  • Specifické formy„flexibilního“ zaměstnávání

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 14. 1. 2019

O lektorovi

Mgr. Bc.  Filip  Losert
Mgr. Bc. Filip Losert
Lektor je právníkem společnosti Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., která poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva. Lektor se specializuje na odvětví správního práva a občanského práva, včetně práva pracovního. V jeho rámci řeší nejen přípravu smluvní dokumentace, ale také zastupuje klienty v pracovněprávních sporech.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty