Rodinné právo - právo, které se týká každého z nás

Hodnocení kurzu
Délka kurzu348 minut
Počet videí12
Test s certifikacíANO
Cena kurzu1 420 Kč s DPH

Popis

V naší knihovně online videí se v tuto chvíli nachází téměř 150 unikátních video kurzů zaměřených na nejrůznější odvětví práva. Rozumíme však, že ne každý má čas studovat takto široké spektrum informací, a proto přinášíme možnost zakoupení studijního balíčku, obsahujícího pouze přednášky z Rodinného práva – práva, které se týká každého z nás.

Nabízíme sérii 12 přednášek JUDr. Daniely Kovářové, prezidentky Unie rodinných advokátů, která se zabývá otázkami souvisejícími se vznikem manželství, registrovaného partnerství či nesezdaného partnerství. Samozřejmě se ve video kurzech zabýváme i opačnou stránkou a to rozvodovým řízením. Jaké jsou podmínky, aby soud manželství rozvedl, a co mají účastníci dělat, aby rozvod proběhl co nejrychleji? Jak postupovat ve chvíli, kdy manželé mají společné nezletilé nebo nezaopatřené děti? Provedeme Vás stránkami Ústavního a Nejvyššího soudu. Ukážeme nejzajímavější pohled Ústavního soudu na problematiku střídavé péče, společné péče a participačních práv dětí. V neposlední řadě nastíníme problematiku výživného. Neopomenuli jsme velmi podstatnou otázku, a to jakou právní ochranu poskytuje český právní řád proti případům domácího násilí.

 

Témata video přednášek:

 • Rodinné právo I – Manželství, partnerství, nesezdané soužití 
 • Rodinné právo II – Rozvod manželství 
 • Rodinné právo III – Společné jmění manželů, manželské majetkové právo
 • Rodinné právo IV – Výživné 
 • Rodinné právo V – Nezletilé děti, výchova, styk, střídavá péče 
 • Rodinné právo VI – Domácí násilí 
 • Nové dědické právo II – Projednání pozůstalosti 
 • Nové dědické právo I – Nakládání s majetkem pro případ smrti
 • Nové dědické právo III – Dluhy v dědictví a likvidace pozůstalosti 
 • Rozvod sporný a rozvod dohodou
 • Soudní judikatura v oblasti rodinného práva
 • Vyživovací povinnost v rodině
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 10. 9. 2019

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 1 420,00 KčSouvisejíci produkty