Školské právo III.část

Přednášející: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.


Cena včetně DPH: 490,00 Kč

Tento závěrečný díl se bude věnovat samotnému jádru problematiky, a sice postavení ředitelů škol a školských zařízení. Lektorem přednášky je Filip Rigel.

Stěžejní jsou dvě ustanovení školského zákona, žel bohu dvě, tady nám školský zákon trošičku činí určité výkladové potíže. Jsou to § 164 a165 školského zákona. Pokud se podíváme na § 164, tak ten nám říká, že ředitel školy a školského zařízení rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Dostaneme se k problematice jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení a k problematice školské rady. Závěrem přednášky se podíváme na některá důležitá soudní rozhodnutí, která nám školský zákon nejen dotváří, ale v mnoha případech i přetváří.


Struktura celé prezentace, která je součástí přednášky, obsahuje:


  • Rozhodování ředitelů.
  • Jmenování ředitelů.
  • Odvolání ředitelů.
  • Školská rada.
  • Nadřízené orgány.
  • Judikatura.
Celková délka přednášky je 29 minut.


Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:


  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde úspěšně absolvoval také rigorózní řízení a doktorské studium v oboru správní právo a právo životního prostředí.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.