Nájem bytu a nájem prostoru sloužícího k podnikání

Hodnocení kurzu
Délka kurzu114 minut
Počet videí6
Test s certifikacíANO
Cena kurzu890 Kč s DPH

Popis

Ne každý touží po vlastním bytě nebo nemá tu možnost pořídit si byt do osobního vlastnictví. V těchto případech se lidé „uchylují“ k nájemnímu bydlení, s čímž jim samozřejmě nastává povinnost plnění podmínek ze strany pronajímatele. Co musí smlouva o nájmu obsahovat? Musí být chov zvířete podmíněn ve smlouvě? A jak je to s opravami v pronajatém bytě? Ve video seminářích JUDr. et Mgr. Pavly Voříškové, z Advokátní kanceláře Voříšková, se dozvíte informace – od definice bytu a prostoru k podnikání, přes nájemné, kauce, výpovědi nájmu bytu ze strany nájemce i pronajímatele, k přezkumu výpovědi soudem. To vše a mnohem více se dozvíte zde v souboru 6ti video přednášek.

 

Obsah video kurzu:

 • Náležitosti smlouvy o nájmu bytu
 • Forma smlouvy o nájmu bytu
 • Dobrá víra nájemce
 • Definice bytu
 • Právní volnost bytu
 • Doba nájmu
 • Nájemné
 • Zvyšování nájemného
 • Kauce 
 • Smluvní pokuta
 • Práce či podnikání v bytě
 • Chov zvířete v bytě
 • Domovní řády
 • Společný nájem
 • Přijetí nového člena domácnosti
 • Drobné opravy v bytě
 • Podnájem bytu
 • Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
 • Výpověď nájmu bytu ze strany pronajímatele
 • Námitky proti výpovědi
 • Přezkum výpovědi soudem
 • Přechod nájmu bytu
 • Rozdíl mezi nájmem a pachtem
 • Základní ustanovení k nájemní smlouvě
 • Předmět nájmu
 • Právní volnost předmětu nájmu
 • Nájem v KN
 • Doba, úplatnost
 • Výpověď nájmu
 • Náležitosti nájemní smlouvy
 • Pojmové znaky tohoto nájmu
 • Nájemné
 • Změna činnosti
 • Štíty k označení nemovitosti
 • Převod nájmu
 • Výpověď
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 20. 9. 2019

O lektorovi

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 dokončila své doktorské studium zaměřené na autorské právo v architektuře na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany) a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

V období 2012 až 2014 pracovala v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti jako poradní orgán ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva, jehož členové byli přední odborníci na soukromé právo z řad nejen akademiků, ale i praktikujících advokátů, soudců a notářů, a jejím úkolem bylo nezávazně podávat a sjednocovat výklad otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy a předkládat návrhy a doporučení v této oblasti, čímž se snažila pomoci nejen odborné, ale i laické veřejnosti s orientací ve složitých právních otázkách nového soukromého práva. V Komisi se lektorka mimo jiné zaměřovala právě na problematiku bytového spoluvlastnictví. 

Následně se přes evropský projekt věnovala přednáškové činnosti,  v rámci níž přednášela i bytové spoluvlastnictví. Přednášky byly uskutečňovány pro úředníky katastrálních úřadů, Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, celních úřadů, úřadů práce, České národní banky, úřadů správy sociálního zabezpečení, jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 působí v advokacii a zároveň přednáší autorské právo na Českém vysokém učení technickém v Praze.   


Cena včetně DPH: 890,00 KčSouvisejíci produkty