Taktika jednání o smlouvách

Hodnocení kurzu
Délka kurzu70 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Vyjednáváte v rámci svého povolání nebo v rámci své funkce o smlouvách? Pak je pro Vás následující videopřednáška téměř nezbytností! Významnou roli totiž nehrají jen obsah samotné připravované smlouvy, ale i prostředí, příprava, schopnost týmové práce nebo vaše znalost vyjednávacích technik.

Vyjednávání jako takové se nedědí, není přidělováno a ani se systematicky nevyučuje. Nicméně se jedná o samostatné profesionální odvětví, které má svá pravidla a své zvyklosti. Základem taktiky jednání o smlouvách je systemizace běžných vyzkoušených obchodních praktik a jejich důsledné dodržování. Pokud totiž některou stránku taktiky jednání podceníte, existuje nebezpečí, že se to negativně projeví na výsledku vyjednávání.

Věděli jste třeba, jak velkou roli hraje při jednání výběr místa? Nebo jak důležité je mít během jednání připravený plán B? Podívejte se na kurz vedený JUDr. Martinem Maisnerem, Partnerem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.


Co se v rámci aktuální přednášky dozvíte?
 

  • Jak se připravit na jednání.
  • Generální strategie jednání - Jak získat informace, analyzovat tým protistrany, prezentovat reference a zkušenosti, podat předchozí úspěchy.
  • Jak postupovat při přípravě a koordinaci svého týmu a jak vést samotné jednání.
  • Jak co nejefektivněji identifikovat věcné cíle.
  • Vyjednávací techniky, styl a image.


Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.


O lektorovi

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb  je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady odborných publikací a článků a přednášel na několika desítkách konferenci v ČR i v zahraničí. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Je členem celosvětové skupiny expertů v oblasti mezinárodních arbitráží MULTILAW Arbitration Team. Martin Maisner je členem ČAK, SAK, Mezinárodní advokátní komory, Association suisse de l'Arbitrage, London Court of International Arbitration a viceprezidentem ČSSI.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Tento kurz, vzhledem k jeho charakteru, není zakončen testem.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 18. 3. 2016

O lektorovi

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
Martin Maisner je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

Právu informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, ale také například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

Martin Maisner má zároveň hluboké zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 200 sporů, z nichž řada byla velmi významná jednak z hlediska hodnoty předmětu sporu (10 % sporů nad 100 mil. Kč, 5 % sporů nad 1 mld. Kč), tak účastníků nebo obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých i mezinárodních rozhodčích institucí.

Mezi další oblasti práva, kterým se Martin aktivně věnuje, lze zařadit sportovní právo a obecně právo závazkové, včetně teorie vyjednávání. V rámci sportovního práva se věnuje primárně řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi sportovními kluby a rozhodci. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je členem Legislativní rady českého olympijského výboru, Sboru rozhodců Fotbalové Unie ČR a Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner primárně věnuje distančním smlouvám, elektronickému právnímu jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených novou legislativou.

Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách.

Martin je vyhledávaným řečníkem na konferencích a svého výrazného a zajímavého projevu využívá i v pedagogické činnosti. Je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a řádným členem katedry obchodního práva na Západočeské Univerzitě v Plzni.
Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty