Omezení vlastnického práva aneb sousedské vztahy

Hodnocení kurzu
Délka kurzu61 minut
Počet videí2
Test s certifikacíANO
Cena kurzu890 Kč s DPH

Popis

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. z Advokátní kancelář Voříšková Vás ve svém souboru přednášek provede problematikou sousedských vztahů. Jak si počínat, když se objeví cizí věc na našem pozemku? Kdo má povinnost hrabat listí spadlé ze sousedova stromu na Váš pozemek? V jaké vzdálenosti od sousedova plotu si můžete zasadit strom? Je možné zřídit nezbytnou cestu přes sousedův pozemek prostřednictvím nájemní smlouvy? Jaký je rozdíl mezi takzvanou přímou, nepřímou a privilegovanou imisí? Lze ostříhat kdykoliv a v jakémkoliv ročním období větve ze sousedova stromu? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další z problematiky sousedských vztahů naleznete zde.

 

Obsah video kurzu:

 • Povaha a omezení vlastnického práva
 • Imise přímé
 • Imise nepřímé
 • Privilegované imise
 • Obrana proti imisím
 • Cizí movitá věc na pozemku
 • Vlastnické právo k plodům
 • Sázení stromů v blízkosti hranice pozemků
 • Rozhrady
 • Nezbytná cesta
 • Ochrana vlastnického práva
   
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 16. 10. 2019

O lektorovi

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 dokončila své doktorské studium zaměřené na autorské právo v architektuře na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany) a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

V období 2012 až 2014 pracovala v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti jako poradní orgán ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva, jehož členové byli přední odborníci na soukromé právo z řad nejen akademiků, ale i praktikujících advokátů, soudců a notářů, a jejím úkolem bylo nezávazně podávat a sjednocovat výklad otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy a předkládat návrhy a doporučení v této oblasti, čímž se snažila pomoci nejen odborné, ale i laické veřejnosti s orientací ve složitých právních otázkách nového soukromého práva. V Komisi se lektorka mimo jiné zaměřovala právě na problematiku bytového spoluvlastnictví. 

Následně se přes evropský projekt věnovala přednáškové činnosti,  v rámci níž přednášela i bytové spoluvlastnictví. Přednášky byly uskutečňovány pro úředníky katastrálních úřadů, Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, celních úřadů, úřadů práce, České národní banky, úřadů správy sociálního zabezpečení, jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 působí v advokacii a zároveň přednáší autorské právo na Českém vysokém učení technickém v Praze.   


Cena včetně DPH: 890,00 KčSouvisejíci produkty