21. 3. 2016
ID: 100865

EPRAVO.CZ Digital - březen 2016 je zde

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Březnové číslo má trochu netradičně dvě témata vydání – veřejné zakázky a rodinné firmy. Současné situaci v oblasti veřejných zakázek i nově připravované právní úpravě se věnujeme v rozhovoru s advokátem Vilémem Podešvou, který patří k předním expertům na tuto problematiku. Říká, nová norma přinese větší volnost pro zadavatele, a současně upozorňuje, že to s sebou ale nese také větší odpovědnost.

Veřejným zakázkám jsou věnované i Komentáře k Tématu vydání. Přečíst si můžete například komentáře na téma „K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu“ od Lukáše Sommera a Jana Měkoty, „K bezdůvodné výpovědi smlouvy zadavatelem“ od Jiřího Harnacha a Jana Měkoty či „Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů“ od Michala Nulíčka. Jan Hlavsa a David Říčný se pak věnují tématu „Blíží se ve veřejných zakázkách konec zastavování správních řízení pro bezpředmětnost návrhu z důvodu uzavření smlouvy?“. K tématu pak společnost Epravo.cz ve spolupráci s advokátní kanceláří Rowan Legal a časopisem Veřejné zakázky uspořádala i konferenci. Přinášíme vám z ní reportáž.  

Rodinné firmy

Rovněž k tématu rodinné firmy proběhla konference. A i z té v novém čísle najdete krátký exkurz. O problematice rodinných firem pak hovoří advokát Stanislav Servus v rozhovoru. Některé důležité aspekty jsou dále rozebrané v samostatných textech – „Pojem rodinná firma“, „Mezigenerační výměna aneb předání firmy jako příležitost?“, „Moderní trendy v nástupnictví“ a „Diverzifikace obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – výhoda či chaos?“. A tématu rodinných firem se věnuje i průzkum PwC.

Další rozhovory

Zaujmou také dva video rozhovory. Tomáš Gřivna, specialista na trestní právo, v něm hovoří o aktuálně připravované novele zákona o trestní odpovědnosti firem, o tom, jestli byla změna po tak krátké účinnosti zákona nutná, i co to bude znamenat v praxi a rozebírá také princip přičitatelnosti.

V druhém video rozhovoru mluvila Jolana Voldánová s poslancem Evropského parlamentu Jiřím Pospíšilem o jednotném digitálním trhu, k němuž připravuje Evropská komise strategii. Europoslanec hovoří o tom, co jednotný digitální trh bude znamenat pro české podnikatele, co všechno ještě bude třeba udělat, abychom se mu přiblížili, i jaký je aktuální stav přípravy jednotlivých kroků.

„Na návštěvu“ jsme tentokrát zamířili do poradenské kanceláře Rödl & Partner. O tom, jak se firma vyvíjela, jak si stojí dnes a čemu se věnuje, jsme si v rozhovoru povídali s advokátkou Monikou Novotnou.

Střípky z dalšího obsahu vydání


Nechybí samozřejmě ani naše stálé rubriky, které vám přináší přehled aktualit z oblasti justice, domácí i zahraniční legislativy a judikatur. V posledně jmenované sekci najdete rovněž detailněji zpracované ty nejzajímavější judikatury. Michaela Balousová zpracovala rozbor judikátu s názvem „Ústavní soud opět k dobré víře při nabývání nemovitostí“, Roman Fiala se věnuje stanovisku NS, které se týká nepřiměřeně dlouhého řízení o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla, Karel Šimka pak svoji pozornost zaostřil na „Meze libovůle místní komunity v územním plánování, aneb nestačí, že se nám, občanům obce, něco prostě nelíbí“. V judikátech nechybí ani oblast pracovního práva. Za přečtení stojí komentář Tomáše Lichovníka s názvem „Podmínky změny pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou“. Samostatný text věnujeme i ministru spravedlnosti Robertovi Pelikánovi, který je ve funkci právě rok. V části „z praxe“ najdete informace například k prvním zkušenostem s kontrolním hlášením DPH.   

Nenechte si ujít ani „komentáře“, například „Kdy může pronajímatel vypovědět nájem bytu z důvodu neplacení nájemného“ od Petra Bezoušky, „Zásada materiální publicity v NOZ a její praktické dopady“ z pera Hany Říčánkové, „K pojmu společné domácnosti“ od Andrei Kopečkové či „Počáteční nemožnost plnění v českém právu“ od Konstantina Lavrushina.

Hned několik zajímavých příspěvků najdete rovněž v rubrice „Názory“. Do toho vydání nám těmi svými přispěl Gerhradt Bubník, Jan Farský, Zdeněk Kučera, Radim Miketa, Antonín Mokrý, Pavel Staněk a Daniel Weinhold.


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


App Store     Google Play     Microsoft - Windows 10


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz