20. 6. 2016
ID: 101890

EPRAVO.CZ Digital - červen 2016 je zde

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Červnové vydání je zaměřené na právo informačních technologií. A s těmi neodmyslitelně souvisí také fenomén dnešní doby - internet. V menší či větší míře je mu v současném digitálním světě vystaven snad každý. A do budoucna se dá očekávat, že bude mít na naše životy vliv ještě výrazně vyšší. Jaká na internetu platí pravidla? A co se tam vůbec děje s údaji o nás?

O tom a mnohém dalším z oblasti IT práva jsme hovořili s JUDr. Zdeňkem Kučerou, Ph.D. z mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie v Praze, který se právě na tuto oblast práva ve své praxi specializuje. A svoje zkušenosti předává i dále. Je totiž také garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT, kde organizuje i konferenci LAW FIT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A oblasti IT práva se věnují a další texty a komentáře od renomovaných kanceláří z tohoto oboru Pierstone, Rowan Legal či Nielsen Meinl.  

Přečíst si tak můžete například Komentář Adély Pinkavové na téma „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: zemětřesení pro poskytovatele cloudových služeb?“, „Možnosti využití elektronických prostředků v oblasti AML/CFT při identifikaci klienta“ od Jana Přibyla a Tomáše Nielsena či „Kybernetická bezpečnosti – politikum, byznys nebo noční můra?“ z pera Martina Maisnera. Zajímavý je rovněž Komentář Jany Adamcové s názvem „e.Česko – e.pravo – e.vropa“.  K tématu vydání najdete uvnitř čísla i zpracovaný judikát s názvem „Nepřípustný formalismus při elektronickém podání žaloby do datové schránky“.  Nechybí ani Analýza. V té se zaměřujeme na chování Čechů na internetu, k čemuž si udělalo vlastní průzkum i epravo.cz. A přinášíme i ohlédnutí za čtvrtým ročníkem konference LAW FIT. Hlavním tématem se tentokrát stala data, jejich ochrana a budoucnost v digitálním věku.

Další rozhovory

Na návštěvu jsme se tentokrát vypravili do advokátní kanceláře Achour & Partners, kde jsme s Gabrielem Achourem hovořili o tom, čím se tato menší a mladší advokátní kancelář zabývá i kam by měla směřovat do budoucna.

Zaujmou rovněž dva videorozhovory. V prvním z nich hovoří Dana Prudíková, legislativní náměstkyně ministryně školství o novinkách, které chystá ministerstvo školství. Týkají se předškolního vzdělávání, středních škol, kde studenty čekají jednotné přijímací zkoušky a následně povinné maturity včetně té z matematiky i vysokých škol. Nový vysokoškolský zákon totiž začne platit již od září letošního roku

A na oblast školství se zaměřuje i druhý rozhovor. Profesor Aleš Gerloch byl dlouholetým děkanem pražské právnické fakulty. Od 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy. V rozhovoru hodnotí postavení univerzity, věnuje se problematice přístupu ke vzdělání. A mluví i o tom, co očekává od nového vysokoškolského zákona.

Zpravodajství


Nechybí samozřejmě ani naše stálé rubriky, které vám přináší přehled aktualit z oblasti justice, domácí i zahraniční legislativy a judikatur. V posledně jmenované sekci najdete rovněž detailněji zpracované ty nejzajímavější judikatury. Michaela Balousová zpracovala rozbor judikátu s názvem „Věcná příslušnost sporů o dluhy vůči společenství vlastníků jednotek“, Roman Fiala se tentokrát zabývá „Zúžením SJM a vkladem do katastru nemovitostí“, Karel Šimka nazval svůj text „Co má mít přednost – ochrana majetku okradeného, anebo soukromí pravděpodobného zloděje?“. V příspěvku Tomáše Lichovníka se pak dočtete o „Fikci uznání a rozsudku pro uznání“.

Co se řeší v praxi

V části „z praxe“ se i tentokrát věnujeme tématu odměn exekutorů. Podle analýzy ministerstva je totiž možné. Exekutorská komora ČR to však vyvrací.

Horkým tématem je také nová legislativa, která čeká oblast pojišťovnictví. Bouřlivé diskuse vyvolává především plánované omezení výplat provizí pojišťovacím zprostředkovatelům při výpočtu odkupného u smluv životního pojištění. Sami pojišťovny ho však vnímají jako pečlivě sestavený kompromis. Připravovaná novela zákona o pojišťovnictví zase řeší například to, zda pojišťovny mají či nemají mít možnost nabízet i jiné finanční produkty než jen pojištění.

Hospodářská komora ČR se ve svém průzkumu mezi podnikateli věnovala kontrolním hlášením. Výsledky ukázaly, že pro podnikatele znamená časovou i finanční zátěž. Uvítali by proto kompenzaci alespoň ve formě snížení administrativní zátěže.

Na dvoudenním zasedání zemí visegrádské čtyřky na zámku ve Štiříně se zase probíralo téma snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán je rozhodně proti.

A přinášíme také ohlédnutí za konferencí „Regulace venkovní reklamy“.

Z dalšího obsahu vydání

Nenechte si ujít ani „komentáře“, například „Postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem postoupení“ z pera Ivany Lobotkové, „Služebnost týkající se vzhledu nemovitosti“ od Přemysla Drvoty či „Selektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH finanční správou ČR“ od Václava Chuma. Vojtěch Šmíd se pak věnuje „Vybraným právním aspektům corporate identity zejm. ve vztahu k průmyslovým právům" a Andrea Kopečková přispěla textem „K právu autora na nedotknutelnost práva“. A zaujme jistě i komentář Lucie Baťhové „Pokuta za nepředání dítěte ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu“ a další.

Hned několik příspěvků najdete rovněž v rubrice „Názory“. Do tohoto vydání nám tím svým přispěli Josef Donát, Petr Kolman, Ondřej Novák či Bohuslav Petr.


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


App Store     Google Play     Microsoft - Windows 10© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz