11. 12. 2018
ID: 108540

Ondřej Říha a Radka Slaměníková posílili pražský tým CEE Attorneys

Zdroj: CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Ondřej Říha a Mgr. Radka Slaměníková posílili k prosinci 2018 tým mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys. Mgr. Ondřej Říha se stává novým vedoucím týmu pro vedení sporové agendy a arbitráží, Mgr. Radka Slaměníková pak přebírá vedení nemovitostního týmu.

Pražská kancelář CEE Attorneys tak potvrzuje předchozí praxi, kdy se snaží posilovat na vedoucích pozicích a budovat tak velmi silný management v rámci vedení jednotlivých pracovních skupin.

 Ondřej Říha
Ondřej Říha

Ondřej Říha je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V rámci své předchozí praxe poskytoval právní poradenství v oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení, nemovitostního práva a práva obchodních korporací; úzce se specializoval zejména na sporovou agendu. Před příchodem do CEE Attorneys působil v Advokátní kanceláři Brož, Sedlatý s.r.o., kde se zabýval především komplexní péčí o korporátní klientelu.

Ondřej se podílel na zastupování mnoha významných tuzemských i nadnárodních společností a municipalit před soudy a správními orgány, jakož i na přípravě řady úspěšných transakcí a akvizic.

Radka Slaměníková
Radka Slaměníková

Radka Slaměníková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své předchozí praxe poskytovala zejména právní poradenství v oblasti nemovitostí, smluvního práva a soudních sporů; zejména se specializovala na nájemní vztahy a převody nemovitostí. Před příchodem do CEE Attorneys působila v advokátní kanceláři Láník a partneři a PwC Legal, kde se zabývala především právem nemovitostí a sporovou agendou.

Radka se podílela na jednotlivých akvizičních projektech a poskytování právní pomoci při uzavírání nájemních vztahů.


Mánesova 881/27, 
120 00 Praha 2

Tel.:   +420 778 133 331


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz