NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. července 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Sbírka:  185/2019 | Částka:  79/2019
25.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


185

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů
zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování      Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I


      V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, se v části tabulky označené nadpisem ˙Identifikační údaje˙ za položku ˙6. Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód) AA0223˙ vkládá nová položka 7, která zní:

˙7.  Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání
AA1867˙.

Dosavadní položky 7 až 46 se označují jako polož-ky 8 až 47.


Čl. IIÚčinnost


      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.