NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. října 2019 o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

Sbírka:  289/2019 | Částka:  123/2019
8.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


289

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2019
o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii
na území České republiky za národní kulturní památky


      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

      (1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a)
v hlavním městě Praze

      1.  Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze,

      2.  Hlávkova studentská kolej v Praze,

      3.  Budova Československého rozhlasu v Praze,

      4.  Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze,
b)
ve Středočeském kraji Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech,
c)
v Pardubickém kraji Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila,
d)
v Moravskoslezském kraji Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově.

      (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

      Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:


PhDr. Zaorálek v.
r.
Příloha k nařízení vlády č. 289/2019 Sb.