SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 31. ledna 2020 o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Sbírka:  27/2020 | Částka:  12/2020
3.2.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


27

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 31. ledna 2020
o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie


      Ministerstvo vnitra podle § 30 odst. 3 zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, sděluje, že dne 1. února 2020 vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie sjednaná podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

      Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie přestávají být pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska v souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii použitelné dnem vstupu uvedené dohody v platnost1).


Ministr:

v z. JUDr. Ing. Nováček v. r.
1. náměstek


––––––––––––––––––––
1)
Podle § 30 odst. 2 zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, pozbývá tento zákon platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie v platnost.