Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 3. vydání (E-kniha)

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů - 3. vydání (E-kniha)

Autor: Jiří Strouhal


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 27. 1. 2020Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění). Součástí publikace je rovněž praktický příklad zaměřený na sestavení účetní závěrky v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách ve vlastním kapitálu).