Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Martina Děvěrová, Tomáš Havel, Adrián Radošinský, Richard Mařík

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona...

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Dvořák, Jiří Chrobák

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní...

Organization, well-being and productivity in employment law: current issues (E-kniha)

Organization, well-being and productivity in employment law: current issues (E-kniha)

Jakub Tomšej

Publikace, na které se autorsky podíleli experti na pracovní právo z 13 evropských zemí, mapuje aktuální vývoj pracovního práva napříč Evropou. Byť je pracovněprávní úprava harmonizována jen částečně, řeší se v různých...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Irena Stejskalová

Publikace velmi srozumitelným způsobem provádí čtenáře oblastí účetnictví, od nejjednodušších problémů až po závěrečné nejsložitější. V závěru každé kapitoly je připojena celá řada odborných otázek, takže si...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (E-kniha)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (E-kniha)

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni...

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své...

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabylo účinnosti. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i své...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář (E-kniha)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář (E-kniha)

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání (E-kniha)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání (E-kniha)

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

GDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, Kristýna Kovaříková

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů...

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář, 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány změnou...

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Ivana Pilařová

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize...