Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Správa daní pro ekonomy

Správa daní pro ekonomy

Václav Boněk, Alena Vančurová

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním...

Nové instituty českého civilního procesu (E-kniha)

Nové instituty českého civilního procesu (E-kniha)

Karel Svoboda

Monografie se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním...

Valná hromada s. r. o.

Valná hromada s. r. o.

Tomáš Dvořák

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgánu s. r. o. Těžiště...

Manažerské účetnictví - nástroje a metody

Manažerské účetnictví - nástroje a metody

Jaroslav Wagner, Libuše Šoljaková, Jana Fibírová

Cílem publikace je poskytnout čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového...

Sleva na manželku a dítě

Sleva na manželku a dítě

Martin Děrgel

Kniha přináší podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob - na tzv. vyživovanou manželku/manžela a na tzv. vyživované dítě. Problematika daňových slev na manželku (manžela) a dítě...

Sleva na manželku a dítě (E-kniha)

Sleva na manželku a dítě (E-kniha)

Martin Děrgel

Kniha přináší podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob - na tzv. vyživovanou manželku/manžela a na tzv. vyživované dítě. Problematika daňových slev na manželku (manžela) a dítě...

Veřejné finance - teorie a praxe v ČR

Veřejné finance - teorie a praxe v ČR

Jitka Peková

Publikace podává zhuštěný a komplexní výklad specifické ekonomické disciplíny - veřejných financí. Renomovaná autorka seznamuje čtenáře s touto problematikou, která se týká nás všech, fundovaným a současně velmi...

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany (E-kniha)

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany (E-kniha)

Martina Podivínová, Jana Bílková, Ludvík David

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se již...

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Martina Podivínová, Jana Bílková, Ludvík David

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se již...

Česko-slovenské kontexty obchodního práva (E-kniha)

Česko-slovenské kontexty obchodního práva (E-kniha)

Přemysl Raban, Karel Marek, Ján Husár, Jozef Suchoža

Ojedinělá a netradiční publikace věnovaná českému a slovenskému obchodnímu právu.
Při výběru jednotlivých částí monografie se autoři rozhodli zpracovat jednak společné česko-slovenské aspekty obchodního práva a jednak...

Česko-slovenské kontexty obchodního práva

Česko-slovenské kontexty obchodního práva

Přemysl Raban, Karel Marek, Ján Husár, Jozef Suchoža

Ojedinělá a netradiční publikace věnovaná českému a slovenskému obchodnímu právu.
Při výběru jednotlivých částí monografie se autoři rozhodli zpracovat jednak společné česko-slovenské aspekty obchodního práva a jednak...

Modelování při řízení

Modelování při řízení

Petr Dlask

Kniha se zabývá možnostmi modelování technicko-ekonomických úloh. Dokládá, že se stáváme součástí širších fungujících souvislostí — modelů. Modely někde změnily dokonce svoje původní označení a zažívají se jejich...

Správa daní pro ekonomy

Správa daní pro ekonomy

Alena Vančurová, Václav Boněk

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je...

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Martina Podivínová, Jana Bílková, Ludvík David

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se již...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním...

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Martina Podivínová, Jana Bílková, Ludvík David

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se již...

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody. 2., aktualizované a rozšířené vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006.
Vzhledem k tomu, že mezi prvním...

Bilingvismus a interkulturní komunikace (E-kniha)

Bilingvismus a interkulturní komunikace (E-kniha)

Lucie Scholl, Lenka Šulová, Monika Morgensternová

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků "řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj...