Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury Zákon o zaměstnanosti (E-kniha)

Přehled judikatury Zákon o zaměstnanosti (E-kniha)

Petr Kieler, Jaroslav Stádník

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde...

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration (E-kniha)

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration (E-kniha)

Milan Půček, František Ochrana

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu...

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration

Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration

Milan Půček, František Ochrana

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu...

Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání

Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání

Magdaléna Vyškovská

Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Zdanění...

Investování na kapitálových trzích, 2., aktualizované vydání

Investování na kapitálových trzích, 2., aktualizované vydání

Jitka Veselá

Publikace přináší ucelený a srozumitelný pohled na problematiku kapitálových trhů s vysvětlením základních otázek a aspektů jeho fungování. Autorka uvádí do světa nástrojů, jež jsou na kapitálových trzích obchodovány,...

Soudní překlad a tlumočení

Soudní překlad a tlumočení

Jan Chovanec, Miroslav Bázlik, Teodor Hrehovčík

Tato publikace je určena především zájemcům o získání kvalifikace tzv. soudního tlumočníka a tlumočníkům zapsaným v seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Jejím cílem je pomoci budoucím překladatelům...

Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu

Zásady řízení pro obor hotelnictví, gastronomie a turismu

Dana Tesone překlad Karel Starý

Kniha poskytuje čtenářům přehled funkcí plánování, organizování, ovlivňování a kontroly, spojených s řízením v podnicích služeb, zvláště pak podniků v oboru hotelnictví, gastronomie a turismu. Je prezentována z pohledu...

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Komentář

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Komentář

Aleš Rozehnal

Komentář se týká dvou mediálních zákonů, a to zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (jedná se o druhé, aktualizované vydání) a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání....

Talent management

Talent management

Petra Horváthová

Publikace se věnuje v dnešní době aktuální problematice řízení lidských zdrojů. Efektivní využití zaměstnanců, konkrétně talentovaných jednotlivců, chápe jako zásadní podmínku dosahování požadované výkonnosti...

Řízení trestní rakouské

Řízení trestní rakouské

F. Storch

Storchova učebnice Řízení trestní rakouské je považována za první a základní dílo české trestní procesualistiky. Z tohoto hledisla má mimořádný význam pro další vývoj trestního práva procesního i trestněprocesní nauky...

Daňový řád Komentář

Daňový řád Komentář

Karel Šimek, Marie Žišková, Alena Schillerová, Petr Lavický, Ondřej Dráb, Lenka Kaniová, Josef Baxa

Kniha Daňový řád. Komentář získala významné ocenění na Karlovarských právnických dnech 2012
Nejhodnotnější původní právnická publikace, 3. místo
Nejrozsáhlejší komplexní komentář zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,...

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech nekalé souteže (E-kniha)

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech nekalé soutěže (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Dana Ondrejová

Předkládaná publikace se zaměřuje na aktuální judikaturu v oblasti nekalé soutěže, doposud v jiných publikacích zabývajících se nekalosoutěžní judikaturou nepublikovanou, tedy na rozhodovací činnost soudů zejména za posledních...

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání (E-kniha)

Věra Korecká

Vydávaný přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným souborem judikatury ve věcech nájmu bytu, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2003.
V období mezi prvním a druhým vydáním došlo k rozšíření...

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu. 2., aktualizované a rozšířené vydání

Věra Korecká

Vydávaný přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným souborem judikatury ve věcech nájmu bytu, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2003.
V období mezi prvním a druhým vydáním došlo k rozšíření...

Dokazování v medicínskoprávních sporech

Dokazování v medicínskoprávních sporech

Tomáš Holčapek

Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje...

Dokazování v medicínskoprávních sporech (E-kniha)

Dokazování v medicínskoprávních sporech (E-kniha)

Tomáš Holčapek

Tato kniha se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů vyplývajících z odpovědnosti za poskytovanou zdravotní péči stěžejní, tedy především na náležité zjištění skutkového stavu, které umožňuje...

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR

Finance územní samosprávy - teorie a praxe v ČR

Jitka Peková

Kniha přibližuje problamatiku územních financí jako subdisciplíny veřejných financí, věnuje se analýze postavení územní samosprávy, jejím funkcím a financování jejích činností. Autorka mj. uvádí přehled teoretických...