Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Viktor Vaške

Tento soubor judikatury zahrnuje rozhodnutí týkající se otázek občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem, a to zejména pravomoci soudů ve vztahu k cizině. Předkládaná publikace je souborem uveřejněných i...

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Ján Kováčik

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy. Uchazeč o studium má tak k...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva

Eva Hubálková

První svazek přehledu soudních rozhodnutí podle jednotlivých článků Evropské úmluvy o lidských právech.
Publikace zahajuje sedmidílnou řadu svazků věnovanou problematice lidských práv. Tématicky je publikace členěna podle...

Outsourcing a outplacement

Outsourcing a outplacement

Jiří Stýblo

Kniha je praktickou a návodnou literaturou jak kultivovaně, společensky odpovědně a ekonomicky racionálně si osvojit základní doprovodné jevy transformace a restrukturalizace. Publikace poskytuje návod, jak postupovat při transformaci...

Soudní dvůr Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství

Martina Kolbabová, Dušan Uher

Vybraná ustanovení primárního a sekundárního práva ES/EU, která se nyní dostávají v této publikaci na náš trh, představují to nejdůležitější, co se organizace a činnosti soudů v rámci Evropské unie týká. Základní...

Námořní přeprava

Námořní přeprava

Radek Novák

Publikace je určena všem zájemcům o nákladní námořní přepravu. Pojednává o obchodních, podnikatelských a dalších aspektech námořní přepravy, o způsobech její realizace - dopravě liniové a trampové, o používaných...

Kategorizace práce

Kategorizace práce

Pavla Motyčková

Na konkrétních příkladech a podrobných postupech vysvětluje kategorizaci práce. Kategorizaci práce nepředstavuje jen jako povinnost zaměstnavatele, ale jako systém, který umožňuje zaměstnavateli a zaměstnancům důrazněji...

VÍDEŇ - literární toulky dunajskou metropolí

VÍDEŇ - literární toulky dunajskou metropolí

Václav Fiala

Vydejte se s námi po stopách slavných spisovatelů, hudebníků a malířů, staňte se svědky premiér Mozartových oper, poznejte místa, kde vznikaly Beethovenovy symfonie, navštivte slavné plesy, kde Straussovy valčíky elektrizovaly...

Firemní kultura a lidské zdroje

Firemní kultura a lidské zdroje

Zdeněk Šigut

Kniha se zabývá procesy formování firemní kultury v tržním prostředí. Analyzuje možnosti a meze, které má podnikové vzdělávání ve vztahu k tvorbě, změně a rozvoji firemní kultury. Je určena jako studijní materiál pro...

Controlling

Controlling

Rolf Eschenbach

Druhé vydání zásadního díla o controllingu. Rozsáhlá publikace systematicky shrnuje vědecky fundované koncepční základy s praktickým know-how pro uživatele. Rozsáhlý kolektiv autorů vytvořil dílo, které představuje souhrnný...

Krajské zřízení

Krajské zřízení

Rudolf Cogan

První monografie zaměřená výlučně na kraje.
Kniha souborně pojímá základní aspekty krajského zřízení. Po historickém a mezinárodním srovnání středních stupňů veřejné správy se výklad soustředí na samu podstatu krajů...

Přehled judikatury ve věcech družstev

Přehled judikatury ve věcech družstev

Ivana Štenglová

Publikace poskytuje přehled o judikatuře řešící nejčastější otázky družstev a je sestavena s ohledem na praktické požadavky soudců, advokátů i podnikatelské sféry. Všechna rozhodnutí byla již dříve uveřejněna, u každého...

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Alena Koutná

Soubor judikátů z oblasti majetkových daní, tedy daní upravených zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí jsou pro přehlednost rozdělena...

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Jiří Čapek, Jiří Boguszak, Aleš Gerloch

Druhé, aktualizované a přepracované vydání vysokoškolské učebnice. Publikace podává systematický výklad hlavních typů právních kultur, pramenů práva, právních norem a jejich aplikace a interpretace, vztahu státu a práva,...

Daňový expert

Daňový expert

Daňový EXPERT je odborný časopis pro pokročilé daňové specialisty obsahující komentáře, výklady a analýzy k aktuálním daňovým i souvisejícím předpisům.
Součástí předplatné je zdarma přístup do online archivu časopisu...

Řízení školy

Řízení školy

Časopis je určen:ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti...

Judikatura Evropského soudního dvora

Judikatura Evropského soudního dvora

Jediné periodikum, které systematicky a pravidelně publikuje rozhodnutí Evropského soudního dvora v českém jazyce. Nově jako čtvrtletník o 160 stranách. Toto řešení kombinuje výhody časopisu a knihy. Nová struktura a rozšíření...

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Cílem Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, vrcholného soudního orgánu, je zajišťovat jednotu a zákonnost rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů v oblasti správního soudnictví. Soud tak plní úkol...

UNES

UNES

UNES - účetnictví neziskového sektoru ČASOPIS JE URČEN - všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských...

Jurisprudence

Jurisprudence

Časopis Jurisprudence se od letošního roku stal oficiálním akademickým časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nadále zde budou publikovány příspěvky s důrazem na kvalitu zpracování tématu, návaznost na probíhající...