Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Ekonomický rozměr občanské společnosti (E-kniha)

Ekonomický rozměr občanské společnosti (E-kniha)

Magdalena Hunčová

Publikace přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti a zaplňuje tak určitou mezeru na našem trhu odborné literatury. Fenomén občanské společnosti bývá obvykle nahlížen a studován jako...

Ekonomický rozměr občanské společnosti

Ekonomický rozměr občanské společnosti

Magdalena Hunčová

Publikace přináší nové poznatky ke konceptu, roli a ekonomické dimenzi občanské společnosti a zaplňuje tak určitou mezeru na našem trhu odborné literatury. Fenomén občanské společnosti bývá obvykle nahlížen a studován jako...

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. (E-kniha)

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. (E-kniha)

Jindřich Vítek

Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové...

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o.

Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o.

Jindřich Vítek

Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové...

Ochrana a licencování počítačového programu (E-kniha)

Ochrana a licencování počítačového programu (E-kniha)

Bohumír Štědroň

Kniha se zabývá problematikou ochrany softwaru a bude velmi cennou pomůckou pro vývojáře, spotřebitele, ale i právníky, studenty různých oborů nebo řídící pracovníky. Není jednoduché orientovat se v celé řadě informačních...

Ochrana a licencování počítačového programu

Ochrana a licencování počítačového programu

Bohumír Štědroň

Kniha se zabývá problematikou ochrany softwaru a bude velmi cennou pomůckou pro vývojáře, spotřebitele, ale i právníky, studenty různých oborů nebo řídící pracovníky. Není jednoduché orientovat se v celé řadě informačních...

Československé civilní právo procesní

Československé civilní právo procesní

Václav Hora

Kniha z edice klasických právnických děl je reprintem původního vydání učebnice civilního práva procesního, jejímž autorem je profesor Václav Hora.
Kniha poskytuje obšírný výklad procesních institutů a seznamuje s proncipy...

Základy účetnictví

Základy účetnictví

Dana Dvořáková

Publikace vychází z mezinárodních standardů účetního výkaznictví i z účetnictví v ČR. Cílem je podat takový výklad, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti...

Macurův jubilejní památník

Macurův jubilejní památník

Jiří Spáčil, Petr Lavický

Profesor Josef Macur byl přední český právní vědec zabývající se teorií civilního procesu. V roce 2008 uplynulo 80 let od jeho narození. Ve stejném roce připomenula osobnost profesora Macura občanskoprávní sekce konference Dny...

Žaloba v civilním řízení

Žaloba v civilním řízení

Karel Svoboda

Pojmy žaloba a žalobní právo se česká procesualistika podrobněji zabývala naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století (Alena Winterová, František Štajgr, Vilém Steiner). Po roce 1990 se český civilní proces...

Žaloba v civilním řízení (E-kniha)

Žaloba v civilním řízení (E-kniha)

Karel Svoboda

Pojmy žaloba a žalobní právo se česká procesualistika podrobněji zabývala naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století (Alena Winterová, František Štajgr, Vilém Steiner). Po roce 1990 se český civilní proces...

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání

Sylva Šiškeová

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti práva živnostenského podnikání. Práce je systematicky členěna do čtyř částí, jež jsou dále strukturovány. První část se zabývá problematikou jednotlivých druhů...

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (E-kniha)

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (E-kniha)

Sylva Šiškeová

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti práva živnostenského podnikání. Práce je systematicky členěna do čtyř částí, jež jsou dále strukturovány. První část se zabývá problematikou jednotlivých druhů...

Obchodní právo. 1. díl, Úvod do obchodního práva, osoby v podnikání a přihlédnutím k právu EU

Obchodní právo. 1. díl, Úvod do obchodního práva, osoby v podnikání a přihlédnutím k právu EU

Irena Pelikánová

První díl učebnice obchodního práva je určen především studentům právnických fakult. Jedná se o koncepci, jejímž cílem je poskytnout co nejširší pohledem na disciplínu, která v období totalitního režimu zmizela zcela...

Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD

Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD

Renata Majovská, překlad Václav Friedrich, Enrico Giovannini

Překlad úspěšné knihy Understanding economics statistics z produkce OECD. Vlády provádějí rozhodnutí, která se bezprostředně týkají každého z nás, a to na základě dostupných ekonomických statistik. V médiích jsou...

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Renata Majovská, Václav Friedrich

Soubor doplňků a komentářů k dílu Enrica Giovanniniho — Understanding Economics Statistics (OECD, 2008). Kniha může být studována také samostatně, nejedná se ovšem o souvislé dílo pokrývající celou problematiku, ale o vybraná...

Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí

Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí

Vladimír Vojík

Publikace zahrnuje konkrétní vybrané problémy, jejichž teoretická znalost a praktická aplikace může alespoň částečně zmírnit působení negativních faktorů, které souvisí s velikostí podniku, a výrazně zlepšit prosperitu...

Ekonomika zdraví (E-kniha)

Ekonomika zdraví (E-kniha)

Miroslav Barták

Publikace nabízí některé poznatky z oblasti ekonomiky zdraví tak, jak jsou diskutovány v rámci disciplíny Public health (zdraví veřejnosti). Public health je průřezovou vědní disciplínou, ale také dynamicky se rozvíjející...

Ekonomika zdraví

Ekonomika zdraví

Miroslav Barták

Publikace nabízí některé poznatky z oblasti ekonomiky zdraví tak, jak jsou diskutovány v rámci disciplíny Public health (zdraví veřejnosti). Public health je průřezovou vědní disciplínou, ale také dynamicky se rozvíjející...

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice

Václav Friedrich, Renata Majovská

Soubor doplňků a komentářů k dílu Enrica Giovanniniho — Understanding Economics Statistics (OECD, 2008). Kniha může být studována také samostatně, nejedná se ovšem o souvislé dílo pokrývající celou problematiku, ale o vybraná...