Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Miloš Brunclík, Vlastimil Havlík, Aneta Pinková

Snahou autorů je přiblížit různé aspekty skandinávské politiky. Vedle tradičních objektů komparativní politologie se zajímají i o sociálně-ekonomická témata, která jsou pro tento region typická a podílejí se na formování...

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Pavel Pechanec

O jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé...

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Lucie Scholl, Lenka Šulová, Monika Morgensternová

Maminka Češka, tatínek Němec a dítě, které plynule přechází z češtiny do němčiny? Oba rodiče cizinci?
V českých školách běžné uspořádání. Všechny strany ovšem mohou tápat (a často také tápou) při snaze o vzájemnou...

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Pavel Pechanec

O jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé...

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Lucie Scholl, Lenka Šulová, Monika Morgensternová

Maminka Češka, tatínek Němec a dítě, které plynule přechází z češtiny do němčiny? Oba rodiče cizinci?
V českých školách běžné uspořádání. Všechny strany ovšem mohou tápat (a často také tápou) při snaze o vzájemnou...

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl (E-kniha)

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl (E-kniha)

Barbora Kudrhalt Suchá, Ondřej Chlada, Daša Aradská, Romana Kaletová, Nataša Randlová

V textu je zohledněna novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012.
Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz....

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl

Barbora Kudrhalt Suchá, Ondřej Chlada, Daša Aradská, Romana Kaletová, Nataša Randlová

V textu je zohledněna novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012.
Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz....

Právní řád a jeho souvislosti: základy práva

Právní řád a jeho souvislosti: základy práva

František Zoulík

Kniha je určena studentům, kteří pro svou kvalifikaci potřebují určité znalosti o právu. Jedná se o užitečné informace, které mají zpřístupnit a pomoci blíže pochopit právní problematiku, publikace zasahuje do různých oborů,...

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu (E-kniha)

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu (E-kniha)

Jindřich Psutka

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992...

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Jindřich Psutka

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (E-kniha)

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 2., aktualizované vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 2., aktualizované vydání

Jiří Vychopeň

— Publikace je určena především těm fyzickým a právnickým osobám, které se přímo nebo nepřímo účastní na podnikání v právní formě s. r. o. Mohou se z ní však určitě poučit i další čtenáři, kteří se o právní,...

Státověda (E-kniha)

Státověda (E-kniha)

Jan Svatoň, Jan Filip

Učebnice je v prvé řadě určena potřebám výuky předmětu Státověda v magisterském studiu na právnických fakultách. Tomuto účelu je proto podřízena její základní koncepce. Kniha však současně aspiruje na představení...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Jan Strelička, Lukáš Sommer, Dita Seménková, Vilém Podešva

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Státověda

Státověda

Jan Svatoň, Jan Filip

Učebnice je v prvé řadě určena potřebám výuky předmětu Státověda v magisterském studiu na právnických fakultách. Tomuto účelu je proto podřízena její základní koncepce. Kniha však současně aspiruje na představení...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Jan Strelička, Lukáš Sommer, Dita Seménková, Vilém Podešva

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek

Václav Novotný

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Václav Novotný

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...