26. 3. 2010
ID: 61026

InfoSoud

Vyplňte údaje nutné pro vyhledání řízení, do kterého chcete nahlížet. Nejprve vyberte typ soudu, který řízení řeší. Pokud vyberete Nejvyšší soud, můžete přejít rovnou k vyplnění spisové značky. Okresní soud je nutné vybrat soud ze seznamu Okresních soudů. Seznam obsahuje všechny okresní soudy v České republice. Pokud nejprve vyberete kraj v seznamu Krajských soudů, bude seznam okresních soudů omezen pouze na organizace příslušné k tomuto kraji. Pokud chcete nalézt data krajského nebo vrchního soudu, vyberte soud v seznamu Krajský/vrchní soud a vyplňte spisovou značku. Pro hledání krajských dat zůstává seznam okresních soudů nevyplněn.

Dále vyplňte spisovou značku řízení. Spisovou značku najdete na všech dokumentech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (pro okresní soudy text "T", "C", "P a Nc", "D", "E", "P", "Nc" (pouze Exekuční a Opatrovnické), "ERo", "Ro", "EC", "EVC", pro Nejvyšší soud "CDO", "ODO", "TDO", "TZ" , "NCU" pro krajské a vrchní soudy text "Cm", "Sm", "K", "Ins", "Ca", "Cad", "Az", "To", "Nt", "C", "Co", "Ntd", "Cmo", "Ko", "Nco", "Ncd", "Ncp", "ECm", "Kv", "ICm", "EVCm", "A", "Ad", "Af", "Na"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / 2007. Do polí pro spisovou značku postupně vepište číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2007.

Tlačítkem zobrazíte průběh řízení.

A dále formulář k vyplnění, který je na začátku stránky http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp