13. 9. 2017
ID: 106392upozornění pro uživatele

Compliance konference 2017

Česká Compliance Asociace, z.s. Vás srdečně zve na dvoudenní Compliance konferenci, nad kterou převzal záštitu ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.


ČCA

"První CEO v historii, který se stal whisteblowerem ve své společnosti"


Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2017 v prostorách hotelu Clarion Congress Prague, Freyova 33, Praha 9.

Více informací, včetně výčtu všech partnerů konference, naleznete >>> ZDE.

Na konferenci Vás srdečně zve Výkonná ráda České Compliance Asociace Roland Jaroš, Zlata Kunešová, Vladimír Valenta, Juraj Szabó, a Veronika Sedlářová.


Na konferenci se můžete přihlásit pomocí objednávkového formuláře, který naleznete >> ZDE.


Vize ČCA

Budeme prosazovat a podporovat uplatňování etických principů a compliance v řízení firem a institucí v České republice v souladu s mezinárodními standardy.

Mise ČCA
Česká Compliance Asociace je skupina lidí, firem a institucí, která je přesvědčená, že nedílnou součástí efektivního řízení podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch lidského společenství je uplatňování etických principů a dodržování právních norem.
Chceme vést vlastníky podnikatelských subjektů, vedoucí představitele veřejných institucí, manažery, compliance profesionály, další odborníky a příznivce oboru k pochopení přínosů compliance funkce a profese pro řízení firem a institucí v České republice a k posilování jejich odbornosti a reputace.


Hlavní konferenční témata:

 • Whistleblowing – zahraniční příběh úspěšného fungování procesu oznamování závažných porušení pravidel – můžeme se inspirovat i v prostředí České a Slovenské republiky?
 • Key note (90 minut) – Michael Woodford, MBE, první CEO v historii, který se stal whistleblowerem ve své společnosti (Olympus Corporation)
 • Trestní odpovědnost právnických osob – novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2016 přinesla řadu změn – jak se projevují v praxi GDPR – evropská ochrana osobních údajů – abecedu již známe dobře, ale jaká úskalí jsou skryta pod řadou dosud nevyjasněných detailů a jak k nim přistupovat?
 • GDPR – evropská ochrana osobních údajů – abecedu již známe dobře, ale jaká úskalí jsou skryta pod řadou dosud nevyjasněných detailů a jak k nim přistupovat?
 • Soutěžní compliance programy – trhy i obchodní modely se proměňují a stejně tak priority dohledu – jaká jsou aktuální rizika a z nich vyplývající preventivní opetření napříč obory pro malé i velké firmy?


Máme pro Vás k dispozici dokumenty pana Michaela Woodforda, MBE, které naleznete na těchto odkazech:


Harmonogram konference:

Úterý 24. října 2017


08:30–09:00 – REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
09:00–09:10 – ZAHÁJENÍ KONFERENCE -
JUDr. Roland Jaroš, člen výkonné rady ČCA, Mgr. Zlata Kunešová, LL.M., členka výkonné rady ČCA
09:10–10:45 – ÚVODNÍ PANEL
– moderuje PhDr. Jakub Železný

 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
 • JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce ČR
 • Ing. Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Ing. Daniel Beneš, MBA, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s.
 • Bill Howarth, Prezident International Compliance Association

10:45–11:00 – COFFEE BREAK
11:00–12:30 – WHISTLEBLOWING – oznamování závažného porušení pravidel – uvádí PhDr. Jakub Železný

 • Key presentation – Michael Woodford, MBE, bývalý Prezident a CEO, Olympus Corporation

12:30–13:20 – OBĚD
13:20–14:10 – COMPLIANCE, ETICKÉ HODNOTY A WHISTLEBLOWING – PANELOVÁ DISKUSE -
moderuje Mgr. Zlata Kunešová, LL.M., členka výkonné rady ČCA

 • Michael Woodford, MBE, bývalý Prezident a CEO, Olympus Corporation
 • Mgr. Dušan Kučera, PhD., MBA, předseda etické komise Vysoké školy ekonomické, Praha
 • Raffaella Calvi, Senior Compliance Officer, European Investment Bank

14:10–14:25 – COFFEE BREAK
14:25–16:15 – HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ – soutěžní compliance programy – PREZENTACE A PANELOVÁ DISKUZE -
moderuje Mgr. Ondřej Dostal, LL.M., vedoucí Sekce soutěžní compliance ČCA
– současná rizika a priority dohledu, nezbytné náležitosti aktuálního přístupu k soutěžní compliance, a odpovědnost za porušení soutěžního práva jako reálný důsledek nedostatečné soutěžní compliance

 • Key note – JUDr. Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • JUDr. Michal Petr, Ph.D., odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., advokát a partner AK Weil, Gotshal & Manges
 • JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát a partner AK Havel, Holásek & Partners
 • Mgr. Ondřej Dostal, vedoucí skupiny soutěžní compliance, ČEZ, a.s.

16:15–16:25 – COFFEE BREAK
16:25–17:30 – ŘÍZENÍ COMPLIANCE RIZIK - PANELOVÁ DISKUZE A PREZENTACE -
moderuje JUDr. Roland Jaroš, člen výkonné rady ČCA

 • Raffaella Calvi, Senior Compliance Officer, European Investment Bank
 • Mgr. Hana Lešenarová, Vicepresident Business Intelligence Unit, Deutsche Bank
 • Ulrich Büchsenschütz, GRC Market Development Manager, Thomson Reuters

19:30–22:30 – SPOLEČENSKÁ VEČEŘE


Středa 25. října 2017

08:30–9:00 – REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
09:00–09:10 – ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE KONFERENCE -
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., člen výkonné rady ČCA
09:10–10:55 – TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB A COMPLIANCE PROGRAMY – Zkušenosti s TOPO a compliance programy -
moderuje JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., člen výkonné rady ČCA

 • Key note – Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce ČR
 • Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty UK Praha
 • Mgr. Lukáš Trojan, partner advokátní kanceláře KŠD Legal, s.r.o., viceprezident Unie obhájců
 • JUDr. Ladislav Smejkal, partner, mezinárodní advokátní kancelář DENTONS EUROPE
 • Mgr. Ľubica Vandáková, zástupce Slovak Compliance Circle – Národní compliance standardy a jejich smysl v podnikatelském prostředí

11:55–11:10 – COFFEE BREAK
11:10–12:30 – COMPLIANCE PROGRAMY A ŘÍZENÍ COMPLIANCE RIZIK -
moderuje JUDr. Roland Jaroš, člen výkonné rady ČCA

 • Neil Farquhart, Produkt Manager – Compliance, Bureau van Dijk, a Moody’s Analytics company
 • Mgr. Barbora Ležatková, General Counsel, Head of Risk & Compliance, Kinstellar
 • JUDr. Blanka Gáborová, manažerka útvaru Compliance a AML, Česká spořitelna, a.s., – řízení compliance rizik ve finanční instituci
 • Tom Perry, Senior Manager, International Compliance Association, téma – ICA a poskytování compliance certifikace

12:30–13:30 – OBĚD
13:30–15:00 – GDPR – evropská ochrana osobních údajů -
moderují Mgr. Zlata Kunešová, LL.M., členka výkonné rady ČCA, a JUDr. Vladimír Valenta, člen organizačního týmu ČCA
1. část – Vnímání požadavků GDPR a praktické potřeby


 • Key note – PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů – Transparentnost ve vztahu k subjektu osobních údajů
 • JUDr. Ivo Janda, Ph.D., partner, advokátní kancelář White & Case (Europe) LLP – GDPR privacy by design/privacy by default
 • Mgr. František Nonnemann, manažer Data Privacy & Processing, MONETA Money Bank – monitorování elektronické komunikace zaměstnanců z pohledu GDPR a judikatury ESLP
 • Mgr. Alice Selby, Ph.D., LL.M., Group Data Protection Officer, International Personal Finance Plc, Leeds, UK – Podmínky výkonu funkce a zkušenosti pověřence pro ochranu osobních údajů

15:00–15:15 – COFFEE BREAK
15:15–16:45 – 2. část – Praktické zkušenosti z implementace požadavků GDPR -
moderují Mgr. Zlata Kunešová, LL.M., členka výkonné rady ČCA, a JUDr. Vladimír Valenta, člen organizačního týmu ČCA

 • Mgr. Michal Němec, ředitel útvaru Řízení nefinančních rizik a compliance, Česká spořitelna, a.s. – implementace požadavků GDPR ve finanční instituci
 • Ing. Martin Hladík, PhD., MBA, Director, Management Consulting KPMG Česká republika – možnosti optimalizace řešení požadavků GDPR v konkrétních podmínkách organizace
 • JUDr. Pavel Koukal, advokát, advokátní kancelář Rödl & Partner – implementace požadavků GDPR z pohledu zaměstnavatele
 • Mgr. Zuzana Dubská (Radičová), lektorka problematiky GDPR – různorodost řešení specifických požadavků GDPR podle konkrétních podmínek organizace

16:45–16:55 – ZAKONČENÍ KONFERENCEKonferenční ceník:

 • Dvoudenní konference 24. a 25.10. 2017 pro členy ČCA >>  7 500 Kč*
 • Dvoudenní konference 24. a 25.10. 2017 pro ostatní, kteří nejsou členy Asociace >> 9 900 Kč*

* Cena konference zahrnuje 3x coffee breaky + oběd + galavečer, který se uskuteční 24.10. ve večerních hodinách.


Konferenci objednávejte prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře
The conference will be held on 24 and 25 October 2017 at the Clarion Congress Prague Hotel, Freyova 33, Prague 9.


You can sign up for a conference using the order form, which you can find >> HERE.

We invite you to the conference - executive board of ČCA Roland Jaroš, Zlata Kunešová, Juraj Szabó, Vladimír Valenta, Veronika Sedlářová.

Vision

We will promote and support the implementation of ethical principles and compliance management within companiesand institutions in the Czech Republic in accordance with international standards.

Mission

Czech Compliance Association is a group of people, companies and institutions, who are convinced that application of ethical principles and compliance with legal provissions is the integral part of effective management of corporations and public institutions in favor of human community.
We want to lead the shareholders of corporations, leaders of public institutions, executives, compliance professionals, and other experts and stakeholders to understand the benefits of compliance function and profession for corporate governance and institutions in the Czech Republic and also to strengthen their expertise and reputation.

Conference main topics:

 • Whistleblowing – a foreign story of the process functioning as regards announcement of the significant breach of rules – How can we be inspired in the region of the Czech Republic and the Slovak Republic?
 • Key note (90 minutes) – Michael Woodford, MBE, the first CEO in history to become a whistleblower of his own company, (Olympus Corporation)
 • A criminal liability of legal persons – An amendment to the Act on criminal liability of legal persons (2016) brought several modifications – in which way they are reflected in practice and in which way they contribute a compliance programs improvement?
 • GDPR – the European personal data protection –a grammar is well known, but what kind of difficulties are hidden under still not clarified details and how to treat them?
 • Competition law compliance programs – markets and business models are modified and either the surveillance priorities – what are the current risks and cross sector prevention measures entailed to the small and large companies?


A key conference experts:

 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., Minister of Justice of the Czech Republic
 • JUDr. Pavel Zeman, Supreme Public Prosecutor of the Czech Republic
 • Bill Howarth, president of the International Compliance Association (ICA)
 • Michael Woodford, MBE, a former president and CEO, Olympus Corporation
 • Mgr. Pavel Pukovec, Deputy of Supreme Public Prosecutor of the Czech Republic
 • JUDr. Hynek Brom, Deputy Head of the Office of the Protection of Competion
 • Mgr. Hana Lešenarová, vice president, Business Intelligence Unit, Deutsche Bank
 • Mgr. Kamil Sugar, Head of Corporate Compliance, European Investment Bank


Conference Price List:

 • Two-day conference 24th and 25th October 2017 for ČCA members >> 7 500 CZK*
 • Two-day conference 24th and 25th October 2017 for others who are not members of the Association >> 9 900 CZK*

*The conference price includes 3x coffee breaks + lunch + gala evening, which will take place on 24.10. in the evening hours.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz