16. 1. 2001
ID: 746upozornění pro uživatele

Kandidátství na funkci člena zastupitelstva a zápis v obchodním rejstříku

<p align="justify">V prvé řadě je třeba upozornit, že údaje v obchodním rejstříku nemusí být aktuální, doba od oznámení změn rejstříkovému soudu do jejich zveřejnění může být i poměrně dlouhá. Samozřejmě verze, která je dostupná on-line na Internetu není zněním oficiálním a tudíž z ní nelze závazně vycházet.</p>

V prvé řadě je třeba upozornit, že údaje v obchodním rejstříku nemusí být aktuální, doba od oznámení změn rejstříkovému soudu do jejich zveřejnění může být i poměrně dlouhá. Samozřejmě verze, která je dostupná on-line na Internetu není zněním oficiálním a tudíž z ní nelze závazně vycházet.

Členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý volič, který splňuje podmínky dle zákona č 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a nejsou zde další překážky k výkonu této funkce (§6 odst.2, §7). Jednou z hlavních podmínek volitelnosti je trvalý pobyt voliče v obvodu, kde má být volen do zastupitelstva obce.

Voliči (tak jak jsou vymezeni v zákoně) jsou vedeni ve stálých seznamech voličů, a to u obce, ve které mají trvalý pobyt. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu a každý si také může tuto skutečnost u obecního úřadu prověřit. Vzhledem k tomuto faktu, je velmi malá pravděpodobnost vzniku omylu, jelikož občan může být zapsán do tohoto seznamu pouze v obci, kde má trvalý pobyt.
Pokud kandidát na člena zastupitelstva nesplnil podmínku trvalého pobytu, není k výkonu mandátu oprávněn, protože jeho mandát ani nevznikl. Problematiku této situace zákon č. 152/1994 Sb o volbách do zastupitelstev obcí výslovně neřeší. Jedním z možných řešení je obrátit se s dotazem na Ústřední volební komisi. Je možné též podat podnět k okresnímu soudu, který, pokud by konstatoval svoji nepříslušnost pro tuto věc, sdělí jak dále ve věci postupovat.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz