17. 8. 2007
ID: 49738upozornění pro uživatele

RPSN - roční procentní sazba nákladů

Tímto složitým názvem se nazývá poměr toho, co celkem zaplatíte za to, že jste půjčku dostali, vůči částce, kterou jste si půjčili. Pokud někdo nabízí spotřebitelský úvěr, měl by dle zákona toto číslo uvést, abyste mohli snadno porovnat výhodnost různých nabídek. Jsou však také výjimky: RPSN se nemusí uvádět, pokud je půjčka na nízkou částku do pěti tisíc korun nebo naopak nad osm set tisíc a nebo když se půjčuje na dobu kratší než tři měsíce.

„Do solidní smlouvy se RPSN obvykle píše, i když to zákon nevyžaduje, protože je to něco jako cenovka půjčky.V některých smlouvách se kromě procentního údaje RPSN uvádí i součet toho, kolik vlastně zaplatíte na všech splátkách a poplatcích celkem. Pak můžete jednoduše porovnat, kolik si půjčujete a kolik za to celkem zaplatíte,“ říká JUDr. Kozlová, advokátka.

Pokud ve smlouvě RPSN uvedeno není, měli byste si ho sami spočítat, resp. zjistit, protože čím vyšší je RPSN, tím je půjčka dražší. Výpočet však není snadný, proto si buď nechte poradit někým, kdo se v tom vyzná, nebo dejte přednost smlouvě, která ho uvádí. „Zejména je vhodné použít tzv. úvěrové kalkulačky, které jsou nabízeny na internetu např. na adrese České obchodní inspekce,“ radí ing. Libor Dupal, předseda sdružení českých spotřebitelů

Do výpočtu RPSN se zahrnují nejen splátky samotné, ale i všechny běžné poplatky spojené s půjčkou. „Dejte si pozor na slovíčko běžné, což znamená, že jsou zahrnuty všechny vaše náklady, ale jen tehdy, pokud naprosto přesně plníte všechny podmínky smlouvy. Nejsou  zahrnuty  pokuty za pozdní splácení či jiné porušování smlouvy. Porovnejte si tedy nejen RPSN, ale i riziko různých pokut a to, jak jsou vysoké,“ doporučuje ing. Libor Dupal.

Porovnáním RPSN zjistíte výhodnější půjčku z finančního hlediska. Ale pozor, jen při stejné době a počtu splátek a přibližně stejných ostatních podmínkách smlouvy platí, že nejnižší RPSN znamená nejnižší součet toho, co nakonec zaplatíte. Kolik zaplatíte celkem, si můžete z RPSN vypočítat, ale je snadné se splést. Můžete na to jít i jinak – sečtěte si všechny splátky, poplatky a další platby, které jsou ve smlouvě uvedené. Do řádků napište čísla měsíců a roku splácení, pak do každého řádku vypište všechny platby, které v tom kterém měsíci budete muset zaplatit a na konci řádku je sečtete a součet si zakroužkujete. Pak si sečtěte všechny zakroužkované cifry, tedy součty v jednotlivých řádcích a máte sečteno, kolik celkem zaplatíte. „Je to výhodné hned dvakrát, uvidíte kolik skutečně zaplatíte celkem a současně budete přesně vědět, kolik peněz budete potřebovat v jednotlivých měsících,“ dodává ing. Libor Dupal.

Rozhodně platí: Nikdy nepodepisujte smlouvu, dokud nebudete mít naprosto jasno v tom, kdy a hlavně kolik celkem zaplatíte. To byste se také mohli nedoplatit.


Více o projektu "Podepsat můžeš, přečíst musíš":

Odborným garantem informačního servisu Podepsat můžeš, přečíst musíš je Sdružení českých spotřebitelů, které si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR; zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů pod heslem „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. „Velice proto vítám tento projekt, který si klade za cíl informovat obyvatele ČR v otázce jejich práv a povinností vyplývajících z podpisu smluv o spotřebitelských úvěrech, a vážím si podpory tak silných partnerů, jako jsou například ČAK, Finanční arbitr ČR, Britská obchodní komora a společnost Provident Financial,“ zmiňuje se ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Společnost Provident Financial je partnerem projektu Podepsat můžeš, přečíst musíš již třetím rokem. „Z únorové studie společnosti STEM vyplývá, že míra zadlužení českých domácností má vzrůstající tendenci. Jde především o hypoteční a spotřebitelské úvěry, které naše domácnosti nejvíce využívají. Zaměřili jsme se proto v letošním roce na zvyšování povědomí zákazníka o nutnosti porozumění smlouvě a aby byl schopen si uvědomit a zvážit míru rizika, které svým podpisem na sebe přebírá.

Naše společnost je zastáncem tzv. odpovědného půjčování, jehož cílem je zabezpečit, aby si zákazník nepůjčil více, než si může dovolit. Také z tohoto důvodu jsme se stali hlavním partnerem této kampaně. S partnerskými organizacemi projektu jsme spolupracovali při výběru témat a odborném zpracování podkladových materiálů,“ říká o podpoře tohoto projektu paní ing. Zekie Dennehy, manažerka vnějších vztahů Provident Financial s.r.o.


Více informací na www.regio.cz/spotrebitel a www.vaspodpis.cz


Partneři projektu:© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz