19. 2. 2016
ID: 100567

EPRAVO.CZ Digital - únor 2016 je zde

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Únorové číslo je již tradičně z části věnované celojustiční soutěži Právník roku. Letos šlo již o 11. ročník. A vedle toho se věnujeme i dalšímu tématu - pracovnímu právu. Profesor Miroslav Bělina v rozhovoru mluví o tom, jak se pracovní právo mění, jak se do něj promítl nový občanský zákoník, o pracovněprávních sporech, rozhodovací praxi soudů i legislativních novinkách.

Pracovnímu právu jsou věnované i Komentáře k Tématu vydání. Přečíst si můžete například komentáře na téma „Českému pracovnímu právu chybí‚ klíčový zaměstnanec‘“ od Nataši Randlové, „Zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách: Čeká akciové společnosti (opět) povinná úprava stanov?“ od Terezy Erényi a Daniela Vejsady. Petra Sochorová a Vojtěch Katzer se zase ve svém komentáři zabývají „Monitoringem zaměstnanců ve světle nejnovějšího rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva“, Marie Janšová pak napsala komentář „Zákonodárce míní a soudce mění aneb krátce ke dvěma pracovněprávním rozhodnutím“. A v rubrice najdete ještě několik dalších.  

Rozhovory

Zaujmou také dva videorozhovory. Jana Pattynová, renomovaná advokátka, která se zabývá právem telekomunikací a IT z advokátní kanceláře Pierstone ve videorozhovoru říká, že naše instinkty v digitálním světě nejsou obecně tak dobré jako ve světě fyzickém. Nemáme s tím totiž tolik zkušeností. A tak zatímco v běžném životě by asi nikdo z nás nenechal odemčené auto či děti bez dozoru, v tom digitálním se takového jednání často dopouštíme, aniž bychom si uvědomovali s tím spojená rizika. Týká se to našich osobních údajů, naší identity, obrazu, jaký o nás vnější svět má. A zavede vás i do budoucnosti, tedy do oblasti internetu věcí.

Filip Seifert z advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, specialista na trestní právo a daně zase v rozhovoru s Jolanou Voldánovou hovoří jednak o činnosti Unie obhájců, kterou spoluzakládal. A rovněž o legislativních novinkách, které stát chystá právě v oblasti trestního práva. Rozporuplné reakce budí například rozšíření pravomocí zpravodajských služeb či obnovení trestnosti přípravy krácení daně.

A v rubrice „Na návštěvě“ vás tentokrát zavedeme do advokátní kanceláře Kříž a partneři.

Střípky z dalšího obsahu vydání

Nechybí samozřejmě ani naše stálé rubriky, které vám přináší přehled aktualit z oblasti justice, domácí i zahraniční legislativy a judikatur.

V posledně jmenované sekci najdete rovněž detailněji zpracované ty nejzajímavější judikatury. Tomáš Lichovních zpracoval rozbor judikátu s názvem „Dispoziční a koncentrační zásada ve správním soudnictví v testu ústavnosti“, Roman Fiala pod názvem "Společné jmění manželů a insolvenční řízení" a Karel Šimka "Dispoziční a koncentrační zásada ve správním soudnictví v testu ústavnosti. A v judikátech nechybí ani témata z běžného života.

V části „z praxe“ se věnujeme aktuálním novinkám k návrhu zákona o střetu zájmů a zákona na prokazování původu majetku. Přečíst si můžete také text s názvem „Důslednou ochranou spotřebitelů obnovit důvěru k „realitkám“. Zabýváme se také tématem posílení práva na presumpci neviny, ochrany obchodního tajemství, možností umístění kamer v bytových domech i novou vyhláškou na rozúčtování nákladů na vytápění v domech.

Nenechte si ujít ani „komentáře“, například „Soudní řízení, nebo arbitráž?“ z pera Dušana Sedláčka a Juraje Dubovského, „Právní postih šikanózního insolvenčního návrhu“ od Richarda Rorlfese, „Riziko přezajištění při zřizování zástavního práva k nemovitým věcem“ od Millse Kirina a Jana Koláře či „Peněžité sankce pronajímatele vůči neplatícímu nájemci bytu před a po 1. 1. 2016“ od Martina Snížka.

Hned několik zajímavých příspěvků najdete rovněž v rubrice „Názory“. Do tohoto vydání nám těmi svými přispěla Helena Válková („malé“ reformy v oblasti justice), Stanislav Balík (usnesení ústavního soudu), David Uhlíř (svoboda pohybu), Lukáš Trojan (pokuty), Jan Chvojka (samostatný krajský soud v Pardubicích),  Martin Kramář (budoucnost povolování staveb), Michal Žižlavský (regulace činnosti insolvečních správců) či Jaromír Jirsa („Jak to vidí zkrocená soudní šelma“).


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


App Store      Google Play      Microsoft - Windows 10© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz