25. 7. 2016
ID: 102350

Havel, Holásek & Partners rozšiřuje poskytování svých služeb o oblast trestního práva

Zdroj: Havel, Holásek & Partners / SEIFERT A PARTNEŘI

Tisková zpráva

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doplňuje nabídku svých služeb o komplexní právní služby v oblasti trestního práva. Tyto služby budou zajišťovány v rámci exkluzivní spolupráce s nově vzniklou advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI vedenou předním českým obhájcem a specialistou na trestní právo Filipem Seifertem.

„Chceme, aby naše služby byly opravdu komplexní a abychom se o klienta mohli postarat ve všech jeho životních situacích, nikoli aby musel v případě potřeby hledat právní pomoc jinde,“ říká řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. „Na spolupráci jsme se domluvili s Filipem Seifertem, který je uznávaným odborníkem v oboru trestního práva s dlouhodobou praxí a výbornými výsledky, a vhodně tak doplní špičkovou kvalitu našeho právního poradenství o poslední oblast práva, která v našem portfoliu chyběla,“ doplňuje Havel.  

Havel, Holásek & Partners bude v rámci spolupráce s advokátní kanceláří SEIFERT A PARTNEŘI nabízet komplexní právní služby v oblasti trestního práva, a to jak ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob včetně  Criminal Compliance Programů, tak i osob fyzických. „V prosinci vstoupí v účinnost nová právní úprava rozšiřující možnost zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zákonem stanovených osob zabránila. V tom může sehrát hlavní úlohu kvalitní Criminal Compliance Program. Je to proto jedna z oblastí, na kterou se nyní chceme soustředit,“ říká partner advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI Filip Seifert. Mezi další nabízené služby budou patřit i právní konzultace při obchodní či soukromé činnosti s ohledem na trestně právní problematiku, příprava trestních oznámení a zastupování poškozeného v trestním řízení, právní pomoc při úkonech trestního řízení či obhajoba fyzických i právnických osob v trestním řízení.

JUDr. Filip Seifert, MBA

JUDr. Filip Seifert, MBA


Filip Seifert má více než čtrnáctiletou právní praxi v oblasti trestního práva. Nejprve působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze a složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát, kdy před založením vlastní kanceláře (www.akseifert.cz) působil přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního práva včetně trestní odpovědnosti právnických osob, v této oblasti také publikuje a přednáší. Je zakládajícím členem Unie Obhájců ČR (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Filip Seifert vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku, a dále absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Mluví plynně anglicky.


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 255 000 111
Fax:    +420 255 000 110
e-mail:    office@havelholasek.cz

Právnická firma roku 2015


SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha

Tel.:    +420 603 194 424
e.mail:    office@akseifert.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz