8. 2. 2016
ID: 100403

Video rozhovor s Filipem Seifertem

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Filip Seifert z advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI se specializuje na trestní právo a daně. V rozhovoru s Jolanou Voldánovou hovoří jednak o činnosti Unie obhájců, kterou spoluzakládal. A rovněž o legislativních novinkách, které stát chystá právě v oblasti trestního práva. Rozporuplné reakce budí například rozšíření pravomocí zpravodajských služeb či obnovení trestnosti přípravy krácení daně. Řada odborníků v souvislosti s tím upozorňuje na možnou kriminalizaci podnikatelského prostředí. Jak to vidí advokát Filip Seifert?

Filip Seifert říká, že základním cílem, či chcete-li úkolem Unie obhájců je dohled nad dodržováním zákonnosti v průběhu celého trestního řízení. Snaží se o to, aby byly vyvážené aktivity represivních složek s právy obviněných. Unie obhájců se tak ve svých stanoviscích zabývala například zákonností odposlechů či trestním stíháním zastupitelů. Rovněž se vyjadřuje k mnoha legislativním návrhům, například připravované novele trestního řádu. K tomu má Unie obhájců vážné výhrady. Jaké a proč? A jaká jsou možná řešení?

Právě Unie obhájců také opakovaně upozorňuje na nadměrné nasazovaní operativní techniky – odposlechů, sledování počítačů a dalších způsobů zásahů do soukromí. A další rozšíření těchto zásahů přinesla novela zákona o zpravodajských službách. Ta zpravodajským službám umožňuje získávání informací, které jsou předmětem bankovního tajemství, daňového tajemství a od operátorů mohou získávat údaje o majitelích telefonních stanic. Jako důvod se uvádí zvýšení bezpečnosti. S tím souhlasí i Filip Seifert. Jako vážný problém ale vidí to, že není stanovena řádná kontrola nad nakládání s těmito velmi citlivými informacemi. Jak by taková kontrola měla vypadat, aby se zabránilo zneužití informací? A kdo by ji měl vykonávat?

Další oblastí, na kterou je nyní napřena pozornost, je potírání daňové kriminality. Filip Seifert i v tomto případě souhlasí s tím, že potírání daňové kriminality je nutné. A je tedy i logické, že se této oblasti věnuje zvýšená pozornost. S chystanou novinkou v podobě obnovení trestnosti přípravy krácení daně však nesouhlasí. Proč? A co by to mohlo způsobit? Odpovědi uslyšíte v rozhovoru.

Rozhovor můžete shlédnout na domovské stránce www.epravo.cz.

Vydavatelství EPRAVO.CZ v roce 2014 spustilo sérii video rozhovorů s předními osobnostmi české právnické obce. Jednou za dva týdny naleznete na www.epravo.cz nový rozhovor. Hosty už byli například někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková či její nástupce Robert Pelikán, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman či významní advokáti Tomáš Sokol, Jaroslav Havel či Karel Muzikář.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz