NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Sbírka:  186/2019 | Částka:  79/2019
25.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)