NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  261/2018 | Částka:  132/2018
15.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)