NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. června 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  144/2018 | Částka:  76/2018
26.7.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

144

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb. a nařízení vlády č. 197/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se řádek


˙

53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent
1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23
2. etapa2)


˙
nahrazuje řádkem
˙

53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent
1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23
13)


˙.      2.  V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se za řádek
˙

53-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent
9a, 23, 26, 27
3. etapa3)


˙
vkládají řádky
˙

53-41-M/03Praktická sestra53-41-M/01Zdravotnický asistent
1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23
14)53-41-M/04Masér ve zdravotnictví
7a, 8a, 9a, 16, 23, 26
14)


˙.

      3.  V příloze č. 1 oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 13 a 14, které znějí:

––––––––––––––––––––


˙13)  Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

  14)  Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1.
ročníkem.˙.

      4.  V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek
˙

53-41-N/2.
Diplomovaný zdravotnický záchranář
4, 7a, 8a, 9a, 16, 23˙
nahrazuje řádkem
˙

53-41-N/2.
Diplomovaný zdravotnický záchranář
4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
4)


˙.      5.  V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se za řádek
˙

53-41-N/4.
Diplomovaný nutriční terapeut
4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

˙
vkládá řádek
˙

53-41-N/5.
Diplomovaná dětská sestra
4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
5)
˙.      6.  V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek
˙

53-44-N/3.
Diplomovaný ortotik-protetik
4, 7a, 8a, 9a, 16, 23

˙
nahrazuje řádkem
˙

53-44-N/3.
Diplomovaný ortotik-protetik
4, 7a, 8a, 9a, 16, 23
6)


˙.


      7.  V příloze č. 1 oddíle E se na konci části E2 doplňují poznámky k tabulce E2 č. 4 až 6, které znějí:

––––––––––––––––––––

˙4)
Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.
5)
Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělávání s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.
6)
Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2018.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:


Ing. Plaga, Ph.D., v. r.