NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. května 2012 o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015

Sbírka:  176/2012 | Částka:  62/2012
30.5.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

176

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. května 2012
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
v období od 1. června 2012 do 30. června 2015


      Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

      K plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015 se v případě potřeby provedení bezpečnostních opatření s cílem zabezpečit ochranu obyvatelstva při investiční akci Obnova rybníka Jordán ve městě Tábor použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.
§ 2

      Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.

§ 3

      Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.
Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:


Kubice v. r.

Ministr obrany:


RNDr. Vondra v. r.