NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002

Sbírka:  381/2002 | Částka:  134/2002
16.8.2002

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

381

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky
k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002


      Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/ /1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:

Čl. I

      V § 1 nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002, se číslo ,,1000" nahrazuje číslem ,,1500".

Čl. II

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:


PhDr. Špidla v. r.

Ministr vnitra:


Mgr. Gross v. r.

Ministr obrany:


Ing. Tvrdík v. r.