NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Sbírka:  332/2018 | Částka:  161/2018
28.12.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


332

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.


      Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8.

      2.  V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9.

      3.  V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují body 4 až 6, které znějí:

˙4.  Poskytování neodkladné zdravotní péče čle- ny výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

    5.1.  operačních a porodních sálech,
    5.2.  anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
    5.3.  jednotkách intenzivní péče,
    5.4.  onkologických odděleních.

6.  Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

    6.1.  v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
    6.2.  v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
    6.3.  s tělesným nebo mentálním postižením.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.