NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. října 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Sbírka:  374/2017 | Částka:  131/2017
13.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


374

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce
nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat


      Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen ˙zákon˙):

Čl. I

      Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, se mění takto:

      1.  § 1
zní:
˙§ 1

      Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.˙.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

      2.  Příloha včetně nadpisu zní:
˙Příloha k nařízení vlády č. 64/2009 Sb.

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

524  Ostatní pracovníci v oblasti prodeje


721  Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci


722  Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci


723  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)


741  Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení


751  Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci


753  Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech


812  Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů


814  Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru


815  Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků


816  Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků


818  Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení


821  Montážní dělníci výrobků a zařízení


833  Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají


834  Obsluha pojízdných zařízení˙.

Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

      2.  V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:


Mgr. Marksová v. r.