Nařízení Vlády ze dne 26. července 2000 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 15. do 30. září 2000

Sbírka:  276/2000 | Částka:  81/2000
17.8.2000

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

276

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. července 2000
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie
České republiky v období od 15. do 30. září 2000


      Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/ /1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:§ 1

      K plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky na území České republiky v období od 15. do 30. září 2000 se použije 1 600 vojáků v činné službě.
§ 2

      Vojáci v činné službě při plnění úkolů podle § 1 nesmí mít u sebe střelnou zbraň.

§ 3

      Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění jejich úkolů podle § 1.

§ 4

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:


v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr vnitra:


Mgr. Gross v. r.