NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. ledna 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Sbírka:  22/2018 | Částka:  13/2018
9.2.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

22

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých
kulturních památek za národní kulturní památky


      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.

Čl. I

      V příloze k nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 106/2014 Sb.

Čl. II

      V příloze k nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno a) zní:

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Čl. III

      V příloze k nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:


PhDr. Šmíd v. r.