SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 5. února 2019 o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

Sbírka:  40/2019 | Částka:  17/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


40

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 5. února 2019
o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami pro rok 2019


      Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 28. ledna 2019 vydalo výměr MF č. 02/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem č. 01/2019 pro rok 2019.

      Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 02/2019 dne 29. ledna 2019 a nabývá účinnosti 1. února 2019.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.