SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. dubna 2019, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Sbírka:  103/2019 | Částka:  45/2019
12.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


103

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. dubna 2019,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory


      Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2019 je podle
a)
§ 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 15 900 Kč,
b)
§ 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající

      1.  50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 15 900 Kč,

      2.  25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2018 částka 7 900 Kč.
Ministryně:


Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.