SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 2017 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka:  240/2017 | Částka:  87/2017
9.8.2017

240

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 21. července 2017
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, která byla uzavřena dne 24. 1. 2017 mezi vyšším odborovým orgánem ˙ Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, Česko-moravským odborovým sdružením a organizací zaměstnavatelů ˙ Asociací Českého papírenského průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ ˙ NACE 17.11 a 17.12.

      S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.