SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka:  93/2019 | Částka:  42/2019
2.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


93

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2019 ˙ 2020, uzavřená dne 22. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

  2.  Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 14. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy ˙ Asociací svobodných odborů ČR a Zemědělským svazem České republiky, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.

  3.  Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2019, uzavřený dne 5. 2. 2019 mezi těmito smluvními stranami Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.